Fornøyd med minoritetsrådgiverne

 
Foto: Claudio Castello
I februar kommer regjeringen med en ny handlingsplan mot tvangsekteskap. Så langt er også barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen fornøyd med jobben IMDis minoritetsrådgivere gjør i skoleverket. 
0Shares

* Fokus på krav og rett i det norske samfunnet.
* Fokus på likestilling.
* Fokus på valgfrihet
* Fokus på arbeid og språk

Slik blir noen av stikkpunktene som vil prege den nye handlingsplanen. Ifølge Thorkildsen (bildet) er handlingplanen del av en strategi for å bekjempe sosial kontroll og æreskulturen i enkelte miljøer blant ikke-vestlige innvandrere.

– Vi er forbi “oss og dem”-tankegangen når det gjelder diskusjonene om integrering av nykommerne. Og da kan vi heller ikke tåle at vi har folk midt iblant oss som blir gjort sårbare, som ikke får lært språket, og som ikke får sjansen til å bli økonomisk uavhengige.

Nybrottsarbeide
Hvordan vurderer du jobben som minoritetsrådgiverne har gjennomført?

– For regjeringen har dette vært et nybrottsarbeid, og sålangt er jeg fornøyd med hva vi har fått til, sier hun til utrop.no.

Hun legger til at arbeidet må sees i et bredere perspektiv.

– For oss alle er dette et viktig tema. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Jeg håper at Norge fortsetter å være løsningsrettede og barrierebrytende på dette feltet.