– Meningsløst utspill fra Sandberg

Ann-Magrit Austenå (48)blir ny generalsekretær i NOAS.
Foto: Arkiv
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere går rett i strupen på nestleder i FrP, Per Sandberg, etter at han hevdet frivilige organisasjoner skulle være apolitiske. 
0Shares

– Et meningsløst utspill fra Sandberg, sier Ann-Magrit Austenå (bildet), generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere.

FrP-høvdingen Per Sandberg irriterte på seg flere organisasjoner denne uken, med krav om at frivillige organisasjoner skulle holde seg unna politikk.

– Utgangspunktet vårt er at hvis du skal være frivillig organisasjon, så må du holde deg langt unna politikerne. Gir vi støtte til dem, så skal vi som politikere holdes oss langt unna, men vi skal ta imot deres budskap. Da må budskapet være objektivt, og vi skal behandle det objektivt, uttalte Sandberg til utrop.no.

Støtten til HRS illustrerer jo hele forskjellen på oss og Frp. Regjeringa gir fortsatt støtte til HRS, selv om de til stadighet kritiserer oss.

Les mer: Sandberg tar selvkritikk

Austenå mener at med et slik krav så hadde Frivillighets-Norge gått i bakken.

– Dersom ikke frivillige organisasjoner skulle kunne ta opp politiske spørsmål og fortsatt få offentlig støtte, kunne vi legge ned hele den offentlige støtteordningen til frivilligheten. Verken naturvernorganisasjoner, avholdsorganisasjoner, Kreftforeningen, Redd Barna eller en rekke andre organisasjoner som uttaler seg politisk innenfor sine fagfelt, ville kunne kvalifisere for støtte etter Sandbergs krav, forklarer hun.

Umulig å være apolitisk
Austenå mener det er umulig å være apolitisk og drar paralleller mellom det Sandberg sier og det man hører fra Teheran og Vatikanet. 

– Det er ikke mulig å føre samfunnsdebatt bare med “objektive” budskap. Og det er ikke mulig å ha en ordning med offentlig støtte til et mangfold av frivillige organisasjoner, dersom ingen av dem skulle kunne engasjere seg i politiske spørsmål. 

– Sandberg opptrer her like tilslørende som den internasjonalt såkalte “hellige treenighet” mellom Teheran, Vatikanet og Moskva, som jobber mot kvinners selvstendige rettigheter og mot anerkjennelse og respekt for homofile under dekke av at de utelukkende forsvarer familiens enhet og “objektive”, sanne familieverdier i samfunnet, utaler hun. 

Skulle bare mangle
Sosialistisk Venstreparti fikk også gjennomgå av Per Sandberg. Han anklaget Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet anført av SV leder Audun Lysbakken for å ha kuttet statsstøtten til Human Rights Service (HRS) på grunnlag av at de ikke likte menningene til HRS.

– At HRS har fått redusert sin støtte er del av en omlegging der vi har vridd mer av pengene over på tiltak mot diskriminering. HRS var ikke de eneste som fikk redusert støtte. Det er nytt for meg at Frp er mot å støtte kampen mot diskriminering av f eks homofile og lesbiske i innvandrermiljøer, sier Snorre Valen, stortingspolitiker i SV.

– Støtten til HRS illustrerer jo hele forskjellen på oss og Frp. Regjeringa gir fortsatt støtte til HRS, selv om de til stadighet kritiserer oss. Det skulle bare mangle, sier han.

Slutt på bitterheten
Det allerede dårlige forholdet mellom Frp og Antirasistisk senter nådde også et nytt lavpunkt da partiet angrep senteret som følge av en fotnote i en rapport senteret ga ut. I fotnoten ble Frp koblet sammen med apartheidregimet i Sør-Afrika. Dette fikk Frp-politiker Morten Ørsal Johansen, til å tenne på alle plugger. Han truet med å trekke støtten til Antirasistisk senter om de ikke beklaget seg.

Les mer:– Statsstøtte forutsetter beklagelse

Til dette har Valen en klar oppfordring til Frp

– Frp bør, i stedet for å være bitre for at Antirasistisk Senter trekker fram påstandene om Frps bånd til Apartheid-regimet, heller dokumentere at Antirasistisk Senter eventuelt tar feil. Det hører ikke hjemme i et demokrati at man straffer dem man er uenig med. Det rike organisasjonslivet i Norge er både et viktig supplement, og ikke minst korrektiv, til makta. Da må man tåle å få kritikk av organisasjoner som er partipolitisk uavhengig. Det er synd at Frp vil straffe organisasjoner som jobber for sine medlemmer, bare fordi de er uenige med Frp. Frps påstander om at enkelte organisasjoner er «haleheng» til SV er såpass useriøse at de ikke fortjener videre kommentar, sier Valen.