Savnet: Asylbarn

15 personer ble overført til Bjørnebekk asylmottak i Ås etter at det oppsto opptøyer på Fagertun ventemottak i Nannestad tidligere i år. Mange må vente mer enn seks måneder på å få bosette seg i en kommune
Foto: Utlendingsdirektoratet/flickr
Siden 2008 har 237 enslige asylbarn forsvunnet fra norske mottak. Hvor disse barna blir av, er uvisst.
0Shares

I dag lanserer PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, rapporten ”Savnet – en rapport om enslige asylsøkende barn som forsvinner fra mottak”. Av rapporten kommer det frem at minst 85 barn forsvant fra norske asylmottak i 2012. I rapporten kommer det også frem at i perioden 2008 til august 2012 har 237 enslige asylbarn forsvunnet fra norske mottak. Hvor disse barna blir av er uvisst.

De fleste barna som forsvinner er først og fremst i aldersgruppen 15-18 år, og får omsorg fra UDI i deres asylmottak. De yngre barna blir tatt hånd om av barnevernet, og bor i omsorgssentre med strenge krav både til kvaliteten på fagpersonell og tilbudet til barna.

Flere asylbarn med Dublin
Til sammenligning viser PRESS sin rapport at kun ni barn forsvant fra disse omsorgssentrene i 2010-2012, mens 178 barn forsvant fra UDIs omsorg i samme periode. Av rapporten kommer det frem at 166 av barna (70 prosent) som forsvant har fått beskjed om at de skal sendes tilbake til det europeiske landet de først kom til, i tråd med den såkalte Dublinavtalen, skriver NRK.

Etter at Dublinavtalen ble innført, har tallet på asylbarn som går under jorda økt kraftig. PRESS skriver på sine hjemmesider at de frykter Dublinavslagene er det som driver barna ut på en ny flukt, eller til å gå under jorda i Norge.

– Må gjøre mer
Overfor NRK sier PRESS lederen Andrea Sjøvoll, at tidligere var asylbarna unntatt denne regelen og at de nå frykter for at de kan ha blitt utsatt for menneskehandel.

Stortingsrepresentant Aksel Hagen fra SV uttrykker overfor NRK at myndighetene kan gjøre unntak fra regelen og bør gjøre det oftere.

– Vi mener disse barna ikke burde omfattes av Dublin-regelen og det bør gjøre flere unntak enn det man gjør i dag, sier Hagen.

I rapporten kommer det og frem at verken mottak, UDI eller politiet har oversikt over hvor disse barna blir av. Derimot har de kommet med følgende antakelser til PRESS; noen prøver lykken et annet sted, noen velger å gå under jorda i Norge og noen blir en del av et kriminelt nettverk.