Mediebruk blant innvandrere:

Nesten lik nordmenn

Framstiller media i overveiende grad muslimer som et problem? Ja, viser undersøkelse.
Foto: Claudio Castello
Det er mindre forskjell mellom innvandrerbefolkningen og totalbefolkningens bruk av medier. 

I januar inviterte Mediation of Migration (MoM) og NRK Analyse til seminar om innvandrerbefolkningens mediebruk, samfunnsdeltakelse og oppfatninger om den norske offentligheten. Under seminaret ble funnene fra en ny undersøkelse om innvandrerbefolkningens medievaner presentert. Funnene viser at innvandrerbefolkningens mediebruk er nesten lik befolkningen for øvrig. I tillegg kommer det frem at innvandrere ser ut til å foretrekke de kommersielle mediekanalene, fremfor statlige NRK.

I forbindelse med undersøkelsen ble 5000 innvandrere spurt om deres medievaner, tillit til og deltakelse i samfunnet. 901 personer svarte, altså i underkant av 20 prosent. Svarprosenten fordelte seg på 51 prosent menn, 49 prosent kvinner. Utvalget bestod av innvandrere fra de 11 største innvandrergruppene i Norge, hvor aldersspennet var i intervallet 15-59 år.

Til tross for at innvandrerbefolkningen i Norge stoler litt mer på mediene enn totalbefolkningen, er det forskjell i hvilke medier innvandrerbefolkningen har mer tillit til og bruker daglig, kunne Audun Beyer, postdoktor. i prosjektet MoM, fortelle.

Av undersøkelsen kommer det frem at halvparten av de spurte svarte at de bruker mobil (44%), radio (46%) og avis (48%) daglig.
Foto : NRK Analyse

90 prosent bruker nettet daglig

Forskerne har blant annet funnet ut at innvandrere stoler i mye større grad på NRK og TV2 enn en global nyhetsformidler som Al Jazeera. Tilliten til Al Jazeera er ganske lav, og den er like lav blant den øvrige befolkningen. Videre kommer det og frem at innvandrerbefolkningen stoler noe mer på TV2 enn totalbefolkningen.

Tabloidavisa VG.no er den nettavisene innvandrere fortrekker. TV2.no og NRK.no er de minst oppsøkte, kommer det frem av undersøkelsen.
Foto : NRK Analyse

Daglig mediebruk
Nå det gjelder innvandrerbefolkningens daglige mediebruk har man funnet ut at åtte av ti er innom en av de største norske nyhetsmediene daglig. Men ifølge Hilde Thoresen fra NRK Analyse er det noen små forskjeller når det gjelder hvilke medieplattformer som blir brukt.

Foto : NRK Analyse

GRAF! 8 av 10 bruker et utvalg norske medier daglig, NRK

Innvandreres mediebruk er nesten lik nordmenns, kan funn fra en ny undersøkelse vise. Hvilke medier som blir brukt daglig, varierer.
Foto : NRK Analyse

Ifølge Thoresen bruker innvandrerbefolkningen medieplattformene TV, radio, aviser og mobil sjeldnere enn den øvrige befolkningen. Der 81 prosent av totalbefolkningen ser på TV hver dag, er det kun 66 prosent av innvandrerbefolkningen som daglig ser på TV. Internett er den mest brukte medieplattformen, både i den øvrige befolkningen og blant innvandrerbefolkningen, kommer det frem i undersøkelsen.

GRAF! Medieplattform daglig dekning i prosent 15-59 år, NRK.

Av de største norske TV-kanalene viser undersøkelsen at NRK og TV2 er de TV-kanalene innvandrerbefolkningen og befolkningen for øvrig ser mest på daglig. Men allikevel finnes det en markant forskjell. Over halvparten av totalbefolkningen ser på statskanalen NRK daglig, hvor kun 35 prosent av innvandrerbefolkningen gjør det samme. Hva dette skyldes, kan ikke Thoresen si noe på. Til sammenligning har forskerne sett nærmere på innvandrerbefolkningens daglige bruk av utenlandske TV-kanaler. Overraskende nok kommer det frem at halvparten av innvandrerbefolkningen ser norske TV-kanaler daglig.

Foretrekker kommersielle medieaktører
Et annet interessant funn er at innvandrere ser ut til å foretrekke de kommersielle radiostasjonene og avisene. Under halvparten av innvandrerbefolkningen hører på radioen daglig. Men når de først slår på radioen er det p4 og Radio Norge som er de foretrukne radiokanalene. Kun 10 prosent av innvandrerbefolkningen hører på NRK kanalene P1 og P3. NRK P2, eller den såklate Kulturkanalen, er den radiokanalen færrest innvandrere lytter til. Når det gjelder papiraviser, kommer det frem av undersøkelsen at VG er den mest foretrukne papiravisen. Til sammenligning har forskerne funnet ut at kun 1/10 av innvandrerbefolkningen daglig leser aviser fra hjemlandet.

Populariteten til tabloidavisa VG gjelder også online. Til tross for at det kommer frem at færre innvandrere leser nyheter på nett, kan undersøkelsen avsløre at det er de kommersielle tabloidavisene som topper lista.

– Flest innvandrere oppsøker og leser VG daglig online, sier Thoresen.

På henholdsvis andre- og tredjeplass kommer Dagbladet.no og Aftenposten.no. Litt over 1/10 av innvandrerbefolkningen leser NRK.no daglig. Det tilsvarer under halvparten av så mange som totalbefolkningen. 

Men til tross for det lave antallet innvandrere som leser nyheter på nett, kommer det frem at 90 prosent bruker nettet daglig. Mye av tiden på nettet blir brukt på YouTube og Facebook. Ett av funnene viser at over 50 prosent bruker YouTube og Facebook. I tillegg kommer det frem at flere innvandrere bruker YouTube daglig enn befolkningen ellers. Det kommer også frem at YouTube og andre nettsteder har overtatt rollen som portal til innhold fra hjemlandet.  

Stigmatiserende innvandringsdekning?
Et annet interessant funn er at innvandrere ikke oppfatter mediedekningen av innvandring og integrering som for skjev.

– Til tross for at mediene har fått mye kritikk for å ikke være nyanserte nok i sin dekning, uttrykker majoriteten av respondentene i undersøkelsen at mediedekningen er riktig og tilstrekkelig, sier Beyer.

Innvandrere fra Afrika og Asia er noe mer kritiske til mediedekningen enn andre, men forskjellene mellom landgruppene er ikke så store, understreker han.