Farida-dommen klages inn for domstolen i Strasbourg

– Saken til Farida er en menneskerettighetssak og har vært det helt fra starten, sier advokat Arild Humlen til TV 2.
Foto: Pixaby
Høyesterettsdommen som innebærer at 15-årige Farida ikke får komme tilbake til Norge, bringes inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
144Shares

Familien har gitt samtykke til at saken blir klaget inn, opplyser advokat Arild Humlen til TV 2.

Saken til Farida Mushini ble behandlet i Høyesterett for andre gang i forrige. Anken ble forkastet, noe som innebærer at vedtaket om å frata henne og familien flyktningstatusen er gyldig. Hun får dermed ikke komme tilbake til Norge.

– Saken til Farida er en menneskerettighetssak og har vært det helt fra starten, sier Humlen til TV 2.

Det kan ta et par måneder før det er klart om Strasbourg-domstolen skal behandle saken.