Oppfordrer minoriteter til å ta sin plass i idretten

Kultur- og idrettminister Abid Q. Raja forventer at NIF tar tak i rasisme etter utgivelse av ny rapport.
Foto: Regjeringen
Idretten står i fare for å bidra til mer rasisme i samfunnet, ikke mindre, slår en rapport fra Norges Idrettsforbund fast. Vi skal bekjempe all rasisme - der vi jobber, der vi bor og der vi driver idrett, sier kultur- og idrettminister Abid Q. Raja.

– Vi finner tendenser til det vi betegner som strukturell rasisme eller diskriminering. Tendenser til ekskludering istedenfor inkludering, sier Lasse Sonne, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, til NRK.

Under kategorien «det er nesten ingen deltakelse» svarer 19 forbund at dette gjelder barn og ungdom, mens hvert tredje forbund sier dette gjelder også voksne. Rundt halvparten av de 55 særforbundene oppgir at de nesten ikke har noen deltakelse hos hverken eliteutøvere, trenere eller tillitsvalgte.

Soliman Sarwar, kasserer i Bjørndal Idrettsforening, er overrasket over tallene.

– Jeg trodde det ikke var så lavt, men jeg tror ikke folk helt skjønner at det er en viktig arena å bidra, sier Sarwar til NRK.

Han mener også at flere burde søke seg til verv:

– Vi med utenlandsk bakgrunn bør også søke oss inn i de vervene og være mer engasjert, men på den andre siden må vi bli inkludert. Invitert inn i de vervene og ufarliggjøre hva det vil si å sitte i et verv i en idrettsklubb.

Viktig rapport

Kulturminister Abid Q. Raja hevder funnene gjør det viktig å ha mer fokus på idrettsinkludering.

– Nettopp det som beskrives i denne rapporten som var bakgrunn for at jeg har utfordret idretten på dette, og for at jeg på forsommeren i fjor satte ned en arbeidsgruppe bestående av mange idrettsutøvere med minoritetsbakgrunn. Det er bra at NIF igjen sier at de tar dette på alvor, og jeg forventer samtidig at NIF vil følges opp med rapporten med konkrete tiltak for å styrke arbeidet mot rasisme. Vi skal bekjempe all rasisme – der vi jobber, der vi bor og der vi driver idrett, skriver han på Facebook.