Profilerte advokater:

UNE ivaretar ikke rettssikkerheten og omgår utlendingsloven

Hele 95 prosent av sakene blir avgjort av nemndleder alene eller bare av sekretariatet. UNE omgår dermed utlendingslovens krav om at i saker der det foreligger tvil av betydning for resultatet, skal det innkalles til nemndmøte.
Foto: Privat
Beslutningen om å sende Mustafa Hasan ut av landet illustrerer et behov for en gjennomgang og endring av regelverk og praksis, mener en rekke profilerte asyladvokater.
334Shares

Mustafa-saken er ett av flere eksempler på at innvandringsregulerende hensyn trumfer sterke menneskelige hensyn og barns rettigheter. Mustafa må reise ut av Norge etter 12 år her, 11 av dem som barn, skriver advokatene i et innlegg i Dagbladet.

Følgende advokater har skrevet innlegget: Arild Humlen, advokat i Humlen Advokater, Brynjulf Risnes, advokat i Matrix Advokater, Nicolai V. Skjerdal, advokat i Fend advokatfirma, André Møkkelgjerd, advokat i Advokatfirmaet Sulland and Stephan L. Jervell, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm.

Stortinget har gjennom flere presiseringer i regelverket uttrykt et klart ønske om å ivareta hensynet til barnets beste og vektlegge barns tilknytning til Norge, i tråd med FNs barnekonvensjon. I 2014 måtte Stortinget gripe inn i behandlingen av lengeværende barn og i 2017 i sakene til enslige mindreårige asylsøkere, fordi forvaltningens behandling av barna var strengere enn hva stortingsflertallet ønsket.

– Vi ser i dag at utlendingsforvaltningen fortsatt ikke respekterer føringene Stortinget har lagt. Innvandringsregulerende hensyn vektlegges gjennomgående tungt, og brukes som grunnlag for å fravike den vekt Stortinget har besluttet å gi barns tilknytning. Det ivaretar ikke Norges forpliktelser etter Barnekonvensjonen, skriver de.

Utlendingsnemndas (UNEs) arbeidsform ivaretar dessuten ikke rettssikkerheten. Hele 95 prosent av sakene blir avgjort av nemndleder alene eller bare av sekretariatet. UNE omgår dermed utlendingslovens krav om at i saker der det foreligger tvil av betydning for resultatet, skal det innkalles til nemndmøte. Selv i saker der en asylsøker har vunnet fram i domstolene, ser vi i dag at en nemndleder beslutter et nytt vedtak alene, selv om det da beviselig er grunnlag for tvil.

– Vi støtter derfor forslaget som nå er til behandling i Stortinget om å la utsendelse av lengeværende barn bero, inntil regelverk og retningslinjer for utlendingsforvaltningens praksis er gjennomgått. Det er nødvendig for å ivareta menneskers grunnleggende rettigheter.

Les hele innlegget i Dagbladet.