Opptatt av å beskytte minoriteter

 
Foto: regjeringen.no
Norske myndigheter mener de er opptatt av beskyttelse av minoriteter i Regjeringens menneskerettighetsarbeid.
0Shares

 

I denne uken avholdt utenriksminister Espen Barth Eide den årlige utenrikspolitiske redegjørelse for stortinget. Norges rolle i internasjonale konflikter og likestilling sto på agendaen.

– Vi lever i en brytningstid, en tid preget av globale forandringer i makt og innflytelse.

Slik startet Espen Barth Eide den årlige utenriksredegjørelsen på Stortinget.

–Jenter og kvinner rammes av grov vold. Det internasjonale arbeidet for deres rettigheter må derfor styrkes.

Under redegjørelsen gikk Eide gjennom hovedpunktene i Utenriksdepartementet arbeid for den siste perioden, og noen punkter på hva man skal satse på framover. Blant annet ble arbeidet rundt minoriteter dratt fram under redegjørelsen.

– Beskyttelse av minoriteter har stått særlig sentralt i Regjeringens menneskerettighetsarbeid de siste året. Hvordan minoriteter behandles er ofte en klar indikasjon på om demokratiet fungerer i et samfunn.

Fokus på minoritetene
Eide forklarte at fokuset har særlig vært på minoriteter som opplever trakassering som følger av deres tro og livssyn.

– I vårt minoritetsprosjekt har vi et særskilt fokus på tros- og livssynsminoriteter som utsettes for økende diskriminering og forfølgelse. Vi viderefører et tett og god samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike organisasjoner i Norge og deres kontaktflater.

– Tros- og livssynsminoriteters situasjon løftes regelmessig opp på politisk nivå. Vi benytter systematisk FN, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, til å ta opp diskriminering og forfølgelse. Under FNs menneskerettighetsråds landgjennomganger tar vi opp religiøse minoriteters situasjon.

Kvinnesaker
Under presentasjonen tok Eide også opp nødvendigheten for å trappe opp likestillingsarbeidet,  som han forklarer er under angrep fra konservative krefter. Han dro fram situasjonen rundt Malala Yousufzai og gjengvoldtekten i India som eksempel.

– I mange år har Norge vært helt i front for den internasjonale likestillingsagendaen som nå er under press globalt. Særlig gjelder dette seksuell og reproduktiv helse. Vi trapper derfor opp dette arbeidet, i lys av at vi ser at konservative miljøer fra ulike samfunn finner hverandre i kampen mot rettigheter vi trodde vi kunne ta for gitt i vår tid.

–Jenter og kvinner rammes av grov vold. Det internasjonale arbeidet for deres rettigheter må derfor styrkes.

Debatt
Det er ikke før senere på torsdag at det blir noen diskusjon rundt redegjørelsen og UDs arbeid, men allerede nå har Kristelig Folkeparti gjort klart hva de ønsker svar på fra utenriksministeren.

– Utenriksministeren må avklare om norske bistandsmidler til de palestinske myndighetene er med på å finansiere jødehat og demonisering av Israel i statskontrollerte palestinske medier, sier KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen i en pressemelding.

Holocaustsenteret gikk for noen dager siden ut i NRK der de fortalte at en delvis statseid palestinsk tv-kanal tidvis hadde et antisemittisk innhold og budskap. Dette vil KrF til livs.

– KrF har tatt opp hatpropagandaen og antisemittismen i palestinsk TV i årevis. Dette kan ikke bare fortsette, vi trenger nå en forpliktende bekreftelse på at palestinske myndigheter vil rydde opp i problemet. Jeg forventer derfor at dette nå tas opp på en langt klarere måte overfor palestinske myndigheter enn det som har vært tilfelle hittil, sier Syversen videre.

Les mer: Utenrikspolitiske redegjørelsen for 2013.