Gran kommune nominert til bosettingsprisen

 
Foto: Anders Einar Hilden
Bosettingsprisen deles ut til en kommune som har gjort en spesielt god innsats for å bosette og integrere flyktninger. Nå er Gran en av de tolv nominerte.

– Vi er kjempestolte! Vi er ydmyke og tror ikke at vi har alle fasitsvarene på hvordan ting skal gjøres, men nominasjonen viser at vi er på riktig vei, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, som leder flyktningtjenesten for Gran og Lunner til grankommune.ikomm.no.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som deler ut prisen. Gran er nominert sammen med Lunner, fordi de to kommunene har en felles, interkommunal flyktningtjeneste.

God på bosetting
Gran kommune (bildet) vedtok å bosette 30 flyktninger i 2012, i tillegg til familieinnvandring. Kommunen bosatte til sammen 44 personer i fjor, hvor 14 kom som familieinnvandrere.

Gjerløw trekker også fram gode tall for andel personer som går rett fra introduksjonsprogrammet og til arbeid og utdanning. 

– Av dem som ble ferdige med introduksjonsprogrammet i fjor, gikk 67 prosent over til utdanning eller jobb. Vi er fornøyde med tallene, for målet er at halvparten skal gå over til utdanning eller jobb, forteller hun til grankommune.ikomm.no.

– Vi har også et godt samarbeid med andre tjenester, legger hun til.