Frp stemmer nei til å omgjøre utkastelse

Frps Aina Stenersen mener familen i utkastelsessak på Tøyen familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig.
Foto: Oslo bystyre
Venstre og Rødt har tatt initiativ til å få opphevet vedtaket om utkastelse av familien Jama på Tøyen. mens Frp vil stemme imot forslaget.

Kommunen har fått sterk kritikk for å ha satt en norsk-somalisk familie med tre barn i grunnskole og videregående skole på gata, ifølge TV2.

– At du tar en barnefamilie på sju personer og setter på gata, rått og brutalt i en by med korona, hvor det er minus femten kuldegrader, og man ikke tilbyr noe som helst. Det er ikke sånn Oslo kommune skal oppføre–  seg, sier gruppeleder Hallstein Bjercke i Oslo Venstre til TV2.

Rødt står sammen med Venstre om et initiativ til et forslag som fremmes når møtet i bystyret starter onsdag. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet støtter forslaget.

«Vedtaket om utkastelse av familien Jama fra Hagegata 31 oppheves, og saken stilles i bero inntil ordførerens eget initiativ om gjennomgang av regelverket for kommunale boliger er gjennomført», heter det i forslaget.

Frp stemmer mot

Leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, Aina Stenersen, sier Frp vil ikke gå inn for vedtaket.

Saken har åpenbart flere forhold enn det som enkelte mediekanaler har vektlagt. Fremskrittspartiet velger å fremme egne forslag fremfor å støtte Venstre, Rødt, KrF, og Sp. Vi stemmer nei til forslaget. Begrunnelsen at familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig, sier hun til Utrop.

Vi må se på hvorfor kommunen passivt lar folk bo år etter år i kommunale boliger, fremfor å bidra til at de står på egne ben og skaffer seg sin egen bolig, sier Stenersen.

Frps forslag ber byrådet innføre husleiekontrakter på ett år av gangen i kommunale boliger for å tydeliggjøre at dette er midlertidige tilbud i en akutt fase. Frp foreslår også å sikre tett oppfølging av familiene som får kommunal bolig for å bedre inntektsevnen for å klare seg selv, inkludert økonomisk rådgivning med spareordninger, språkkrav, arbeidstrening og lignende