Vil sladde jobbsøknader

 
Foto: apibergen.no
Leder for helsekomitéen, Siw-Anita Lien (Ap), vil ha prøveordning med sladdede jobbsøknader i Bergen kommune.

– Holdningsendringer er vel og bra, men vi savner noen konkrete tiltak for få ansatt flere med minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse i Bergen kommune, sier Lien (bildet), som er leder for helsekomitéen til Bergensavisen.

Forslaget kommer i sammenheng med at bystyret i dag skal behandle handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune.

Underrepresenterte må foretrekkes
Konkret går forslaget slikt: om to eller flere søkere stiller likt når det gjelder kvalifikasjoner, skal det være et mål at søkeren med funksjonsnedsetting, underrepresentert kjønn eller etnisitet, tilbys stillingen.

Oslo kommune har tidligere hatt en prøveordning med anonyme søkere. Ordningen hadde effekt og førte til at flere med minoritetsbakgrunn ble kalt inn til intervju.

Lien tror at en prøveordning med anonymiserte søknader til stillinger i Bergen kommune, vil være konstruktivt.

– Vi kan på denne måten finne ut om flere med innvandrerbakgrunn blir innkalt til intervju når navnene er sladdet. Vi er opptatt av at personer med ulik etnisitet får like muligheter, noe vi tror en anonymisert søkerliste kan bidra til, sier hun til Bergensavisen.