Høyesterett forkastet anke mot eritreere

Høyesterett har avvist anken fra Utlendingsnemnda (UNE) om feilbehandlet i et titalls saker av eritreiske asylsøkere.
Foto: Joe Gratz
Lagmannsretten mente at Utlendingsnemnda (UNE) hadde feilbehandlet 16 saker der eritreere har søkt om familiegjenforening. UNE har anket saken, som ble avvist av Høyesterett
49Shares

Saken dreier seg om UNEs tolkning av ettårsfristen i familiegjenforeningssakene. Ifølge UNE må søknaden først anses «fremmet» når familiemedlemmet som søker om å få komme til Norge har møtt opp personlig på en norsk utenriksstasjon/ambassade og levert inn søknadsdokumenter.

Eritrea har ingen norsk utenriksstasjon (ambassade) der søknadsdokumenter leveres, og familiemedlemmer ofte er nødt til å reise over grensen til en utenriksstasjon i Etiopia.

Overkjørt sivilombudsmannen

Saksøkernes advokat Georg Schjerven Hansen (Advokatfirmaet Schjerven Hansen) er glad for at retten nå har avgjort at UNE har tatt feil.

− Det er skandaløst at UNE i en årrekke har overkjørt sivilombudsmannens juridiske syn. Mange barn har bodd under vanskelige forhold og har gått glipp av skolegang og integrering i Norge, sier Schjerven Hansen, som takker NOAS for bistand i tingretten og lagmannsretten.