Færre får plass i program mot fattigdom

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
Færre enn før får hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet, melder Magasinet Velferd.

Programmet som regjeringen lansert i 2007 som sitt viktigste virkemiddel mot fattigdom. På slutten av fjoråret kunne NAV fortelle at siden 2007 har mer enn 20 000 personer deltatt i programmet, og rundt 4000 av disse har kommet ut i arbeid. Men nye tall fra NAV viser at antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet har sunket kraftig, fra 8602 personer i august 2010 til 6337 i august 2012.

Et annet aspekt ved kvalifiseringsprogrammet, er at nyrekrutteringen til programmet har hatt en tilsvarende utvikling. NAV innvilget i 2010 5888 søknader fra personer som ønsket å være med i kvalifiseringsprogrammet. I 2011 fikk 4631 personer søknaden sin innvilget.

Tall for hele 2012 foreligger ikke i skrivende stund, men i løpet av fjorårets første åtte måneder innvilget NAV ikke mer enn 2620 søknader om kvalifiseringsprogrammet,.