Kan man si at norske samfunnsinstitusjoner har rasistiske funksjoner?

Kan samfunnsinstitusjoner ha rasistiske funksjoner?, spør Fafo-forsker Olav Elgvin seg i forskningsartikkel.
Foto: Sara Saifi
I noen tilfeller kan nok svaret være ja, i andre tilfeller blir svaret nei, hevder Fafo-forsker Olav Elgvin.
39Shares

I en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning skriver Elgvin at hvis en skal hevde at innretningen på en institusjon er strukturelt rasistisk, er det ikke nok å vise til at institusjonen kan oppleves rasistisk.

En diskriminerende virkningen må aktivt bidra til at praksisen blir videreført. Et eksempel Elgvin kommer med er politiets uformelle praksis med å stoppe og kontrollere minoritetsungdommer.

– Her klarer jeg i utgangspunktet ikke å se noen sterke argumenter for at praksisen har som funksjon å diskriminere minoritetsungdom. Det kan godt være at diskriminerende holdninger hos et mindretall av politifolkene på gaten bidrar til at slike kontroller over tid slår ut skjevt, og at det kan henge sammen med uformelle diskurser, skriver han.

Les hele artikkelen her.