Færre er positive til tros- og livssynssamfunn

«Mener du de forskjellige tros- og livssynssamfunn vi har i Norge bidrar til positive verdier for det norske samfunn?»
Foto: Annai Poopathi, Ålesund
Under halvparten av de spurte sier at tros- og livssynssamfunn bidrar til positive verdier, ifølge en undersøkelse. Tallet er imidlertid noe høyere blant yngre.

Undersøkelsen, som gjelder 2020, er gjennomført av Kantar for Human-Etisk Forbund, skriver Aftenposten.

«Mener du de forskjellige tros- og livssynssamfunn vi har i Norge bidrar til positive verdier for det norske samfunn?» er blant spørsmålene i undersøkelsen. Her svarer 49 prosent «ja», 30 prosent «nei» og 21 prosent «vet ikke».

Ja-andelen har falt fra 65 prosent i 2008, via 57 prosent i 2012 og 52 prosent i 2016.

Ifølge Aftenposten er det flere – 52 prosent – av dem under 45 år som svarer ja på spørsmålet. I den samme gruppa tror to av ti på Gud.

Professor Pål Ketil Botvar ved Universitet i Agder mener det har sammenheng med at særlig ungdom i byene har en bredere bekjentskapskrets.

– Vi vet at kontakt bidrar til å bygge ned frykt og fordommer. Selv om ungdom ikke kobler seg selv på religionen, mener de det er ufarlig at andre gjør det. På mindre steder kan det imidlertid godt hende at mange er mer religiøse, men mer intolerante, sier Botvar.

Et representativt utvalg på 1.023 personer er spurt i undersøkelsen.