Mustafa Hasan invitert til Stortinget

– Det føles veldig spesielt å være invitert til Stortinget, sier Mustafa Hasan til Budstikka.
Foto: Privat
Mustafa Hasan representerer asylsøkerne da saken om lengeværende asylbarn blir diskutert på Stortinget i dag. Det er SV og Rødt som har invitert Hasan.
344Shares

– Hvorfor får broren min bli, men ikke jeg? Det er det første spørsmålet jeg skal stille, sier Mustafa Hasan (18) til Asker & Bærum Budstikke. 

Han forteller at det er både en ære og en byrde å representere asylsøkerne i Norge.

I et lovforslag foreslår Ropstad  (Asker KrF) og Venstre muligheter for alternativ straff, når barn er involvert i utlendingssaker. I stedet for å bli kastet ut, kan foreldre få utsatt tidspunkt for permanent opphold. De foreslår også at en arbeidsgruppe skal gjennomgå praksis i utvisningssaker der barn er berørt. Det skal utredes om barn bør få uttale seg i utlendingssaker, men regjeringen går ikke inn for at lovforslaget skal få tilbakevirkende kraft.

Mustafa Hasan

Forslaget kommer tre måneder etter at lokalpolitikerne i Asker, utenom Frp, protesterte mot utvisningen av Mustafa, og to måneder etter at stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) foreslo å la utsendelsene av lengeværende barn bero til dagens praksis er gjennomgått. Det er dette forslaget som skal behandles i Stortinget i dag, men som ikke støttes av regjeringen, forteller Asker & Bærum Budstikke.

I et brev til Stortinget slår fem advokater alarm om alvorlige mangler i behandlingen av disse sakene.

– Vi trenger en egen lov som hindrer at man sender ut barn som har levd mesteparten av livet sitt i Norge, sier Torleiv Rognum som er gruppeleder for Asker KrF i kommunestyret.

– De har ikke peiling

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) hevder at KrF og Venstre «ikke har peiling». Han mener at deres forslag reelt sett er en innstramming, i tråd med tidligere Frp-forslag.

«Forslaget er å innføre en ny straff-mulighet vi ikke har i dag. Dersom man i dag har brutt utlendingsloven, men av hensyn til barn ikke kan utvises, slipper man straff. Dette forslaget vil innføre en annen straff for disse, slik at ingen skal slippe straff», skriver Helgheim på Facebook og konkretiserer:

«Foreldre og barn som blir utvist i dag, skal fortsatt utvises. Asylbarn som blir sendt ut i dag, skal fortsatt sendes ut. Men dersom noen av disse ikke hadde blitt utvist i dag, så skal de få en annen straff, noe de ikke får i dag. Nylig tvang vi KrF og V til å øke botidskravet fra 3 til 5 år. Nå kan man i tillegg få ytterligere 3 års som straff og dermed opp til 8 års botid før man kan søke om permanent opphold. Det er bra KrF og Venstre nå støtter at flere skal straffes for brudd på utlendingsloven, men jeg er redd de ikke skjønner det selv.»

– Ikke riktig av Helgheim

Politisk rådgiver Maria Greenberg Bergheim i KrFs stortingsgruppe er ikke enig med Helgheim.

– Dette er ikke riktig. Forslaget om alternativer til utvisning vil gi en større fleksibilitet i særlige tilfeller enn det utlendingsforvaltningen har i dag. Særlige tilfeller er typisk konkrete enkeltsaker der hvor det samfunnsmessig sett er mindre viktig med utvisning. Hensynet til berørte barn vil med dette lovforslaget lettere kunne få avgjørende betydning, mener hun.

– Vent med utvisning

Det var først SV og KrF som fikk vedtatt at det skulle bli et alternativ til utsendelse, men Karin Andersen (SV) mener forslaget slik det nå fremstår, ikke er sterkt nok til å gjøre forskjell. Hun ber derfor justisministeren om en oppklaring. Hun ønsker også å få på plass mulighet for omgjøringsbegjæring og større vektlegging av hensynet til barn i lovteksten.

– Når regjeringen har innrømmet at regelverket som skal beskytte barns rettigheter ikke er godt nok, og AP og SP støtter forslaget om en slik gjennomgang i behandlingen av Mustafa, er det eneste logiske å stemme for SVs forslag om å sette sakene på vent til regelverket beskytter barna, slik vi sier det skal, sier Andersen.

“Lex Hasan”

Torleiv Rognum ber om en tydelig lovendring som gjør at Hasan og hans like får bli i landet:

– Vi kan ikke ha det sånn at barn straffes for foreldrenes handlinger og trenger en «Lex Hasan», en egen lov som hindrer at man sender ut barn som har levd mesteparten av livet sitt i Norge. Dette har vi lokalpolitikere spilt inn til våre stortingspolitikere igjen og igjen. Men det er åpenbart noen hindringer som må overvinnes i regjeringen for å få dette til.

Mustafa Hasan fra Asker skal være ute av landet innen 1. juli, men går til sak mot Staten ved UNE.

Han sier til Budstikka at det føles “veldig spesielt” å bli invitert til Stortinget.

– For to måneder siden hadde jeg aldri trodd at det skulle komme hit.