– Motbydelige meninger stopper ikke dagpenger

 
Foto: Elvis Chi Nwosu
FrP-politiker Robert Eriksson vil strupe NAV-støtte til ekstremister. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier det er uaktuelt. 

– Er vilkårene oppfylt, skal dagpenger innvilges uansett hvilke motbydelige meninger man har, fortalte arbeidsminister Anniken Huitfeldt under ukens skriftlige spørretime på Stortinget.
 
Foranledningen var TV2s oppslag om at Ubaydullah Hussain, leder for Profetens Ummah, mottar dagpenger fra NAV. Ifølge tv-kanalen mottar Hussain 19.260kr månedlig, noe som genererte mye oppstandelse, anført av Fremskrittspartiet.
 

– Det finnes folk som mottar ytelser fra NAV som er nazister eller som har grusomme høyreekstreme holdninger.

Robert Eriksson, Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og leder for arbeids- og sosialkomiteen, ba om redegjørelse fra Huitfeldt under den skiftelige delen av spørretimen og spurte følgende: 
 
”Det vises til oppslag i TV2-nyhetene den 19. februar d.å. hvor det fremkommer at lederen av den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah mottar i overkant av 19 000 kroner fra Nav. Vil statsråden sørge for at disse utbetalingene opphører så raskt som mulig, og vil statsråden sørge for at man får et regelverk som forhindrer utbetaling til personer med ekstrem tilhørighet, og som fordømmer og aksjonerer mot Norge?”
 
Kampklar
Det var en kampklar minister som troppet opp for å svare på spørsmålet. Med et engasjement som sjeldent sees under disse møtene, og foran to representanter, hvorav en var Eriksson selv, i salen uttrykte hun at det ville være uaktuelt å la tilhørighet til grupperinger styre NAV-støtten. 
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil ikke frata personer som tilhører ekstreme organisasjoner velferdsgoder.
Foto : Ilja C. Hendel/regjeringen.no
 
– Det framstår som lite aktuelt å fremme lovforslag som utelukker personer med spesielle holdninger eller med tilknytning til bestemte miljøer fra det som er våre velferdsytelser. Slike regler kommer i strid med noe av det viktigste i vårt samfunn, ytringsfriheten. Dagpenger opparbeider man seg rett til. Hva slags meninger man har, om det er ekstreme religiøse eller nazistiske holdninger, om man støtter Nord-Korea eller apartheidpolitikken i Sør-Afrika, vurderer ikke NAV. Et slikt samfunn ønsker heller ikke jeg, fortalte hun, med noe som kan oppfattes som en hentydning til at Fremskrittspartiets forløper Anders Langes parti (ALP) fikk pengestøtte fra apartheidregimet i Sør-Afrika. Dette har partiet tilbakevist tidligere.
 
NAV skriver på sine nettsider at blant annet følgende krav stille for å motta dagpenger:
Utbetalt arbeidsinntekt året før på minst 1,5 folketrygdens grunnbeløp (G) som i 2012 er rundt 123.183 kr. Eventuelt minst 3 G (246.366 kr i 2012) i løpet av de siste tre årene.  
Arbeidstiden har blitt redusert med minst 50 prosent og at man er registrert som arbeidssøker. 
At meldekort blir sendt inn hver 14 dag, man er aktiv arbeidssøker og bor og oppholder deg i landet. 
 
Huitfeldt fortalte at hun har full tillitt til at NAV kontrollerer at de som mottar dagpenger.
 
– I denne saken, som i andre saker, forutsetter jeg at NAV kontrollerer at vilkårene for ytelsen er oppfylt, og at eventuelt misbruk følges opp.
 
Oppsiktsvekkende
Debatten stoppet ikke med svaret. Eriksson utalte at han synes det var oppsiktsvekkende at statsråden mente at utbetalingene var helt legitimt, og ville ha svar på om hun skulle aktivt gå inn og sjekke hvor mange i Profetens Ummah mottar NAV-støtte. Dette ble følgelig tilbakevist av statsråden som svarte med et motspørsmål. 
 
– Det finnes folk som mottar ytelser fra NAV som er nazister eller som har grusomme høyreekstreme holdninger. Er det slik at representanten Eriksson ønsker at NAV skal gå inn og foreta en politisk forhåndsgodkjenning av hvem som skal motta ytelser? Det er i strid med det jeg mener om vårt samfunn, utalte hun før stortingets president valgte å minne henne på at det er representanten og ikke statsråden som får lov til å stille spørsmål. 
 
Avsluttet
Debatten ble avsluttet uten noen reelt resultat. Til Utrop fastholder Eriksson sitt standpunkt om at NAV-støtten bør kuttes for lederen av Profetens Ummah. Han presiserer at kravet overfor Hussain bør også settes overfor andre.
Robert Eriksson (FrP) vil kutte ut NAV-støtte til personer tilknyttet Profetens Ummah
 
– Om noen aksjonerer eller oppfordrer til krigshandlinger mot Norge bør de bli fratatt ytelsen for da har de meldt seg ut av felleskapet. Det skal gjelde uavhengig om de er en venstre-radikalist eller høyreekstreme, forklarer han. 
 
Eriksson tilbakeviser at partiet driver med menighetssensur, og mener at ytringsargumentet ikke hører hjemme i denne saken. 
 
– Fremskrittspartiet er veldig for ytringsfriheten og vi kjemper for det hver eneste dag. Det å ha og målbare sine meninger aktivt skal alle sammen ha mulighet til. Dette handler ikke om ytringsfrihet, dette handler om mennesker som oppfordrer og deltar i krigshandlinger mot Norge.
 
Skuffet
Hvor grensen skal gå for når stønaden skal kuttes kunne ikke Eriksson gi et klart svar på. Han mener at det bør foretas en gjennomgang av lovverket for å finne det ut, og er skuffet over statsrådens manglende vilje for å gjøre dette.
 
–Vi vil ha en gjennomgang av lovverket for å finne ut hvor vi skal sett grensene.  Det vil ikke statsråden gjøre, som synes det er helt legitimt, helt greit og helt OK å betale ut velferdsytelser til mennesker som fordømmer vårt samfunn. Jeg tror det er en stor provokasjon for det norske folk som for eksempel pensjonister som opplever å få lang mindre enn det denne lederen for denne organisasjonen har (Ubaydullah Hussain red.anm). Da snakker vi om mennesker som har jobbet et langt liv og får dårligere pensjon, enn en person som driver med denne type virksomhet. Så her må man ha en vurdering og gjennomgang av lovverket.