Hva spiser somaliske og irakiske barn i Norge?

Barna hadde rytmer og svinget seg ilag med musikken.
Foto: Ola Gjethammer
Norske helsemyndigheter og forskere vet lite om hva innvandrerbarn spiser, for dissebarna er ikke tatt med i de nasjonale undersøkelsene om barns kosthold. Nå vil forskereendre dette gjennom nybrottsprosjektet InnBaKost.

Ifølge forsker Liv Elin Torheim fra Forskningsstiftelsen Fafo er prosjektet todelt.

– Vi har en del som går på å beskrive matinntaket til barna, mens den andre delen er kvalitative dybdeintervju med mødrene. I løpet av prosjektet skal man registrere kostholdet til barna og intervjue mødrene når barna er seks måneder, ett år og to år gamle.

“På tide”
Hva håper dere å oppnå med prosjektet?

Kun barn og foreldre med somalisk og irakisk bakgrunn er valgt denne gang

– Å vite mer om denne gruppens kostholdsvaner, samt kunne beskrive og identifisere utfordringer i den grad de skulle finnes. Det har vært få studier som har sett på kosthold og ernæring blant innvandrerbarn, og vi syntes det var på høy tid å komme i gang med dette.

Kun barn med mødre som er født i Somalia og Irak er valgt denne gang. Grunnene til det er flere.

– For det første handler det om ressurser. Hvis vi skulle ha kartlagt mange flere grupper så ville det ha krevd større ressurser enn det vi har fått tildelt, blant annet gjennom oversettelser og tilpasning av metoder.

Er det likevel meningen i fremtiden å kartlegge flere grupper?

– Ja, dette er noe vi ser på som ønskelig. Vi håper vi får mer støtte til å kunne utvide arbeidet
til flere innvandringsgrupper.

Rekruttering
Det er knyttet stor spenning til hvordan prosjektet vil gå. Den første omgangen av den kvalitative delen er nesten avsluttet, med ca 20 mødre fra hvert land. Datainnsamlingen for den delen av studien som skal beskrive kostholdet, er i startgropen.

– For å kunne si noe om kostholdet til barn med bakgrunn fra Somalia og Irak trenger vi minst 100 mødre fra hvert land med barn som er seks måneder gamle, sier Torheim til utrop.no.

Hvordan får dere kontakt med foreldrene til disse barna?

– Vi rekrutterer foreldrene til både via helsestasjoner i Oslo, Akerhus og Buskerud og ved å sende brev hjem til foreldrene. Vi håper å nå alle foreldre fra disse to landene som har seks måneder gamle barn, og som bor i disse fylkene.

Avhengige at flest mulig er med
Rekrutteringen vil pågå frem til sommeren, så alle i målgruppen kan vente seg å få informasjon og invitasjon til å delta fra helsestasjonen eller gjennom et brev i postkassen.

– Vi er avhengige av at så mange som mulig deltar, derfor håper vi at alle som blir invitert takker ja til å være med. De som blir med får et gavekort som takk for hjelpen for hver omgang med intervjuer.

– Hvis det er noen som ønsker å delta, men som ikke har mottatt invitasjon til prosjektet, og har barn på 5-6 måneder med bakgrunn fra Somalia eller Irak, så kan man også ta direkte kontakt med oss for å være med, legger hun til.

Hva med språklige barrierer?

– Vi har ansatt flere flinke feltarbeidere som snakker somalisk, arabisk og kurdisk, som både informerer foreldrene om undersøkelsen og som gjennomfører selve intervjuene. Slik kan alle foreldre kan delta, uavhengig av hvilke språk de snakker. Feltarbeiderne har selvfølgelig taushetsplikt, og denne studien er underlagt de etiske retningslinjene som gjelder i Norge.

Mer informasjon om studien finnes på prosjektets hjemmeside: http://www.fafo.no/ais/health-
environment/innbakost.html .