Kampanje mot myter om asylpolitikken

– Valgkampens debatter må skje på riktige premisser. Derfor kommer PRESS til å være på hugget for å arrestere politikere som bruker dårlig retorikk om asylsøkende barn, sier PRESS-leder Andrea Sjøvoll.
Foto: PRESS - Redd Barna
PRESS – Redd Barna ønsker å rette søkelyset mot retorikken som blir brukt i forbindelse med Norges asylpolitikk. Derfor lanserer de nå en ny kampanje.

Tidligere denne måneden lanserte PRESS – Redd Barna en ny kampanje; ”Kampanje mot myter om asylpolitikken”. Med kampanjen ønsker PRESS å kaste lys over retorikken som blir brukt i asylpolitikken, ved å se nærmere på om retorikken som blir brukt skaper fremmedfrykt. I pressemeldingen skriver de at ”vi vil se på hvilke holdninger folk har til ord som er knyttet til mennesker, og spesielt barn som søker om asyl i Norge”.

– Innenfor asylpolitikken har politikerne funnet på begreper som ankerbarn, returnektere, asylshopping, snikislamisering og lykkejegere. Vi i PRESS er nysgjerrige på hvilken påvirkning dette har på det norske folk, uttaler Andrea Sjøvoll, leder i PRESS i deres pressemelding.

Hun presiserer videre at hvis asylsøkende barn konstant ikke blir omtalt som barn, blir de ikke lenger barn i våre øyne. Dermed resulterer den dårlige retorikken i en dårlig politikk.

– Asylsøkende barn ikke blir omtalt som barn

Deler ut forvirrende flyers
Sjøvoll sier at hun håper valgkampen i forkant av høstens valg, blir en valgkamp hvor man retter fokuset på norske asylpolitikk og følgende den får for barn som søker asyl her. Derfor går en del av kampanjen ut på at PRESS vil dele ut to sett med flyere; en som inneholder usanne påstander, og en med fakta om innvandring og asyl i Norge.

– Målet vårt er å utfordre holdninger til folk, og forhåpentligvis få dem til å tenke mer over hva som blir sagt og være mer kritiske til påstander som blir fremmet, sier PRESS lederen.