– Problemet er utlendinger, ikke innvandrere

 
Foto: Oslo Politidistrikt
Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt mener lave straffer og åpne grenser bidrar til at stadig flere utlendinger på kort besøk i Norge begår kriminalitet.
0Shares

– I Oslo har vi en spesiell utfordring med utenlandske statsborgere som kommer hit for kort tid og begår kriminalitet. Det er ikke det vi definerer som innvandrerbefolkningen som er problemet, men kriminelle som kommer til Norge for å være kriminelle. Et problem er at innvandrerbefolkningen kan bli stigmatisert av dette, sier Sjøvold (bildet) til NRK

Brannfakkelen kommer i forbindelse med NRK.nos artikkelserie om innvandrermyter denne uken. En av dem er påstanden om at innvandrere er kriminelle. I Statistisk Sentralbyrås holdningsundersøkelse 2012 svarer nemlig én av tre at innvandrere flest er en kilde til utrygghet.

Økning i lommetyverier og narko
I fjor økte antall anmeldte lommetyverier i hovedstaden med hele 19,4 prosent, mens simple og grove tyverier økte med henholdsvis 8,1 og 10 prosent. Også for narkotikaanmeldelser var det en markant oppgang, på 15,1 prosent. Oslo-politiet mener størstedelen av denne økningen skyldes utlendinger på besøk i landet.

– Når det gjelder lommetyverier, er det stort sett utlendinger vi pågriper. Det samme gjelder mye av narkotikaomsetningen. Utlendinger som kommer hit for kort tid, er særskilt vanskelig for politiet å etterforske fordi vi ofte ikke kjenner identiteten deres, og de raskt kan dra ut av landet igjen. Hadde det ikke vært for disse lommetyveriene, ville faktisk kriminalitetsutviklingen generelt i Oslo vært nedadgående i fjor, sier politimesteren til NRK

Vil ha høyere straff
Politimesteren legger heller ikke skjul på at han ikke tror straffenivået i Norge har den mest avskrekkende effekten.

– Jeg må jo si det at risikoen og straffereaksjonene ikke er den største for de som kommer hit og begår straffbare forhold. Oslo politidistrikt har derfor blant annet gått inn for strengere straffer på enkelte av lovbruddskategorien, sier han til NRK.