Gode introresultater for Stange kommune

 
Foto: Wikimedia Commons
Stange kommune har vært den tredje beste kommune i landet på kvalifisering av flyktninger som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2012 viser tallene fra Nasjonalt introduksjonsregistre (NIR).

Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger og deres familiegjenforente grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Det skal også forberede dem for deltakelse i yrkeslivet.

Ifølge tallene for 2012 er Stange (bildet) blant “integreringsvinnerne”. Andelen flyktninger som gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i 2012 i Stange kommune er 90 prosent. Totalt avsluttet 20 deltakere introduksjonsprogrammet i 2012 i Stange, ifølge tallene fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Karmøy kom på første plass med et resultat på 100 % av 13 flyktninger som gikk over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogrammet, og Lillehammer kom på andre plass med et resultat på 92 prosent av 12 flyktninger som avsluttet programmet i 2012.

Gå inn på IMDis hjemmeside for å lese hele saken.