Norsk økonomi vil få innstramninger

Ifølge Perspektivmeldingen kan Norge få mindre skatteinntekter frem mot 2060.
Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner la i februar frem sin strategi for Norges langsiktige utfordringer.
1Shares

Ifølge Perspektivmeldingen vil økte utgifter og reduserte inntekter prege økonomien i tiårene fremover.

Statsminister Erna Solberg sier til Dagbladet de forutsette utfordringene i norsk økonomi kom seinere enn det så ut til for noen tiår siden.

– Vi trodde at det kom til å bli et gap mellom inntekter og utgifter tidligere, men vi har funnet mer olje og oljen fikk en mye høyere pris. Det ga oss 20-25 ekstra år med veldig høy inntekt her i landet.

Grunnene er blant annet at man forventer færre yrkesaktive, flere eldre og mindre skatteinntekter frem til 2060.

Finansminister Jan Tore Sanner viser til at handlingsrommet for nye prioriteringer vil gå kraftig ned.

– I perioden 2011-2019 var handlingsrommet 21 milliarder kroner i gjennomsnitt per år. Fram mot 2031 reduseres dette tallet til rundt 4 milliarder i gjennomsnitt per år. Det er omtrent samme beløp som det vil kreve å dekke merutgiftene til helse og omsorg som følge av endringer i befolkningen.