Vil prioritere karriere

Fra neste år kan det bli vanskeligere for nyankomne innvandrere å jobbe med barn i Norge
Foto: Flickr.com
Ifølge Raena Aslam (38) og Habibe Bilgic (60) vil innvandrerkvinnenes høyt utdannede døtre bli yrkesaktive mødre.
0Shares

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at sysselsettingen blant innvandrerkvinner er på 57,6 prosent, akkurat 10 prosentpoeng lavere enn innvandrermenn. Aftenposten.no kan meddele at til tross for at pakistanske og tyrkiske kvinner var blant de første innvandrerkvinner som kom til Norge, er yrkesaktiviteten svært lav. Sysselsettingsandelen er på henholdsvis 31,4 og 41,6 prosent.

Ifølge Raena Aslam, som har ulike verv i Arbeiderpartiet og har hatt flere lederstillinger i næringslivet, er det så få pakistanske innvandrerkvinner som jobber fordi de kom fra føydalsamfunn i landsbyene hvor det var uvanlig at kvinner jobbet. Hun understreker overfor avisa at i Pakistan føler menn skam om kona må jobbe, da det gir status å ha kvinnen hjemme.

Yrkesaktive mødre
Men denne trenden er ikke gjeldende blant døtrene til de første minoritetskvinnene, mener Aslam. Hun er helt sikker på at kvinner fra hennes egen generasjon, det vil si minoritetskvinner som er født, oppvokst og har tatt høyere utdannelse i Norge, vil bli yrkesaktive mødre.

– I dag ser vi at mange kvinner med minoritetsbakgrunn er single til de er 30 og at de tar høyere utdannelse. Jeg tror de fleste kvinner kommer til å få ett barn. Så får de barnehage når barnet er ett år gammelt, maks to år. De kommer garantert til å prioritere karriere, sier Aslam til Aftenposten.

Habibe Bilgic sier seg enig med Aslam. Hun kom til Norge fra Tyrkia i 1986 og forteller at hun også tror at unge kvinner som er født og oppvokst her, og som tar høy utdannelse, kommer til å jobbe når de gifter seg og får barn.