Frykter redusert matproduksjon på grunn av restriksjoner på arbeidsinnvandring

I en normal sesong kommer rundt 18.000 utenlandske sesongarbeidere til Norge for å jobbe i landbruket. Blant disse er 3.000 fra land utenfor EØS-området.
Foto: Pixaby
I en undersøkelse svarer én av fire norske bønder at de planlegger redusert produksjon i år på grunn av mangel på arbeidskraft.
16Shares

Med de strenge innreisereglene regjeringen innførte 29. januar, er det usikkert om produsenter av grønnsaker, frukt og bær – såkalte grøntprodusenter – vil få på plass tilstrekkelig arbeidskraft i tide, skriver Klassekampen.

I en normal sesong kommer rundt 18.000 utenlandske sesongarbeidere til Norge for å jobbe i landbruket. Blant disse er 3.000 fra land utenfor EØS-området.

I forrige uke gjennomførte Norges Bondelag en undersøkelse hos bønder som får produksjonstilskudd innen grøntproduksjon. Over halvparten, 53 prosent av de spurte, sier de er avhengig av å få på plass folk til sesongstart, senest 1. mai. Kun 51 prosent av de store produsentene regner med å produsere som normalt i år.

Astrid Solberg, organisasjonssjef og beredskapsansvarlig i Norges Bondelag, sier undersøkelsen viser at det er stor usikkerhet hos norske bønder.

– Det er en stor bekymring blant grøntprodusentene om de vil få nok arbeidskraft i år. Konsekvensen av redusert produksjon kan bli høyere priser, sier hun.

Solberg forteller at Bondelaget nå jobber med Nav for å rekruttere inn nordmenn til landbruket.