– Fagdom i tråd med barne- og menneskerettigheter

 
Statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet sier de tar Nathan-dommen til etterretning. Asylbarnsforkjemper mener dommen viser at barns hensyn bør veie tyngst.
0Shares

Tirsdag slo Oslo tingrett fast at Utlendingsnemndas vedtak i Nathan-saken er ugyldig. Dermed får sju år gamle Nathan Eshete og hans familie bli i Norge hvis nemnda ikke anker.

– Vi tar dommen til etterretning. Nå er det opp til Utlendingsnemnda (UNE) om dommen skal ankes, sier Lønseth (bildet) til NTB.

Operasjonsleder og styremedlem i Foreningen av tolvte januar, Evy Ellingvåg, sier det er oppløftende å lese dommerens vurdering av hvorvidt nemnda har utredet barnets tilknytning tilstrekkelig.

– Nathan-dommen sender et sterkt signal til UNE om at de barnefaglige vurderingene må begrunnes og underbygges skikkelig, og ikke bare avfeies i en setning. Her har UNE brukt tid på å begrunne hvorfor det “ikke” ville være i strid med Barnekonvensjonen å sende Nathan til Etiopia, uten å legge tilsvarende arbeid i å utrede hva som er “til hinder for” at han kan sendes avgårde. Det er nettopp her de barnefaglige vurderingene kommer inn, og retten kan ikke se at de har et godt nok grunnlag fra UNE til å vurdere om forvaltningen har vært innenfor loven, sier Ellingvåg til utrop.no.

 
Foto : Privat

Fremhever et uklart regelverk
Ellingvåg mener dommen også bidrar til å belyse hvor uklart regelverket er.

– Her er beskjeden til politikerne klar. Lag et lovverk domstolene forstår og ikke overlat politikk til domstolene.

Skribent Olav André Manum havder sjuåringen og hans familie har vunnet et avgjørende slag om å få bli i Norge.

– For oss som ønsker et magfoldig Norge med respekt for menneskerettighetene og med evne og vilje til å rekke ut en hånd til dem som trenger det, er tingrettens avgjørelse veldig gledelig. Det kan ikke være tvil om at Nathan har større tilknytning til Norge enn til Ethiopia.

Uverdig
At en sju år gammel gutt må møte i retten for å forsvare sin rett til å bo i det landet han har bodd hele sitt liv i er ikke Norge verdig, legger Manum til.

 
Foto : Privat

– Jeg håper Nathan slipper å møte i retten flere ganger og at han og familien nå slipper å leve under det umenneskelige presset som norsk innvandrerpolitikk har utsatt dem for. Forøvrig håper jeg dessuten at dommen får konsekvenser for at andre barn i lignende situasjon får bli i Norge, sier han til utrop.no.