Fokuserer på tvungne utenlandsopphold

Unge med innvandrerbakgrunn holdes igjen i utlandet. Nå vil regjeringen gjennom nye tiltak sette fokus på situasjonen.
Foto: Scanstockphoto
Regjeringen vil styrke innsatsen for å hindre at barn og unge holdes mot sin vilje i utlandet.
264Shares

Flere stortingsrepresentanter står bak forslaget som utgjør tiltakene, og er begrunnet i regjeringens Granavold-plattform, som fremhever viktigheten av å ta et tak mot negativ sosial kontroll.

Kunnskapsdepartementet skriver i sitt notat at anbefalingene i Ekspertgruppas rapport vil vurderes i sammenheng med regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for 2021-2024.

Ulike tiltak har blitt presentert for å ytterligere styrke innsatsen for å hindre at barn og unge holdes mot sin vilje i utlandet, som blant annet:

  • Lovendring som sørger for innføring av minstestraff overfor foreldre og omsorgspersoner som gjennom egen handling eller tilrettelegging er ansvarlige for at barn sendes til eller etterlates i utlandet.
  • Lovendringer som sikrer straffeansvar med minstestraff for enkeltpersoner eller organisasjoner som bidrar til at barn sendes på utenlandsopphold og etterlates mot sin vilje under forhold der de kan bli utsatt for vold og tortur, negativ sosial kontroll eller radikalisering.
  • Sørge for at det får konsekvenser for foreldreansvaret når foreldre gjennom egen handling eller tilrettelegging er ansvarlige for at barn sendes til eller etterlates i utlandet.
  • Fremme nødvendige forslag og gjennomføre endringer som sikrer at det får konsekvenser for oppholdstillatelsen til foreldre med midlertidig opphold når de gjennom egen handling eller tilrettelegging er ansvarlige for at barn sendes eller etterlates i utlandet.

Krever tilpassede tiltak

Unge som ikke er trusselutsatt, eller som kan vise til æresproblematikk, kan falle utenfor hjelpeapparatet, innrømmer Kunnskapsdepartmentet i sin notis.

– Særlig gjelder dette unge som sliter med kriminalitet og rus, hvor det ikke fanges opp at de kan ha mer sammensatte utfordringer. Oppfølging av målgruppene krever et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid med tilpassede tiltak. I mange tilfeller har familiene vært kjent i hjelpeapparatet fra før den unge sendes ut av landet.

Kulturforståelse, minoritetskompetanse og kunnskap om vold og overgrep er inkludert i de nye retningslinjene for de sosialfaglige utdanningene.

– Her er det etablert egne etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i barnevernet om arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Disse skal bidra til å øke kunnskapen i barnevernet om kulturelle forskjeller knyttet til normer, oppdragelse og barnesyn.