– FHIs anbefaling et riktig skritt

Oslos østligste bydeler kan prioriteres med FHIs nye råd om vaksinefordeling.
Foto: Marcus Ramberg
Oslo kan få flere vaksiner grunnet smittetrykk, anbefaler Folkehelseinstituttet. Norsk-pakistanske lege Tayyab Choudry stiller seg bak vurderingen.

Etter råd fra Folkehelseinstituttet går regjeringen inn for å skjevfordele vaksiner basert på smittetrykk.

Folkehelseinstituttet foreslår en beskjeden form for skjevfordeling der områder med høyt smittetrykk over tid får 20 prosent mer vaksiner.

– Vaksinestrategien angår oss alle. Fordelingen og bruken skal bidra til å beskytte liv og helse, og bringe oss tilbake til hverdagen, sier helseminister Bent Høie under en pressekonferanse om vaksinestrategien tirsdag ettermiddag.

Ifølge VG har FHI satt en terskelverdi til flere enn 50 innleggelser per 100.000 innbyggere i ukene 34 til 4, for de som skal få flere vaksiner.

Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, vil få ekstradoser.

– En riktig beslutning

Tayyab M. Choudri, daglig leder for Internasjonal helse- og sosialgruppe, sier FHI har handlet riktig.

Tayyab Choudri, leder i IHSG, er enig i rådet fra FHI om vaksinefordeling

– IHSG er glade for at FHI har tatt tak i en problemstilling som det lenge har vært lite snakket om. Vi må beskytte sårbare grupper i trangbodde områder som i Oslos østlige bydeler.

Choudry spør likevel seg videre hvordan en eventuell nyfordeling skal gjennomføres, og hva som skal være sårbarhetskriterier.

– Utfordringen vi ser hvordan dette skal prioriteres, både fra kommunen og fra bydelene. Hvilke kriterier skal ha forrang? Alder, underliggende sykdom eller trangboddhet? Det er flere faktorer som spiller inn.

Fokus på vaksiner

Under koronakrisen har IHSG jobbet med ulike informasjonskampanjer for flerkulturelle.

– Innvandrerbefolkningen i Oslo øst er en ekstra sårbar gruppe, basert på sosioøkonomiske faktorer, språk og kultur. Smitteforebyggingen vi jobber med handler ofte om forebygging og informasjonsspredning. Nå som FHI og regjeringen går inn for å slå hardere ned på smitte i Oslo øst og nærkommuner, mener vi det er avgjørende å komme umiddelbart i gang.

Når vaksineringsarbeidet kommer i gang med ekstradosene skal IHSG begynne med informere.

– Vårt sentrale fokus er å få folk beskyttet. Skal samfunnet normaliseres, må vi sammen jobbe for å få ned smitten der den er høyest.

Langvarig sosial nedstengning

Oslo-ordfører Raymond Johansen skriver på Facebook at man lenge har argumentert for at smittetrykk må ha betydning for fordelingen av vaksiner.

En beskjeden prioritering ser ikke ut til å gi veldig mange flere vaksiner til de mest utsatte områdene i Oslo, men vi er glade for alle ekstra vaksiner vi får. Den største utfordringen akkurat nå er at vi får så få vaksiner til landet.

– Strenge restriksjoner hjelper oss gjennom pandemien, men det er bare vaksiner som kan hjelpe oss ut av den. Oslofolk lever med landets tøffeste smittetrykk, og en sosial nedstenging som snart har vart i fire måneder.