SV gir mer taletid til minoritetsspråklige

Fpu-leder Himanshu Gulati synes ikke noe om at minoritetsspråklige får ett minutt ekstra taletid i SV, dersom de skulle ønske det selv
Foto: Alejandro Decap
Fpu-leder Himanshu Gulati mener SV diskriminerer når de gir medlemmer med minoritetsbakgrunn ett minutt ekstra taletid på talerstolen.
0Shares

– Jeg hadde følt meg diskriminert og dypt såret om jeg hadde fått mer eller mindre taletid enn de andre på Frps landsmøte fordi jeg hadde en annen bakgrunn, sier Gulati til NRK.

Siden foreldrene til Gulati er fra India, ville han ha fått ett minutt mer taletid enn alle andre dersom han var SV-medlem og delegat på landsmøtet. Han mener SV sin regel ikke behandler minoriteter som vanlige partikollegaer, men som innvandrere.

– Viktig at alle blir hørt
Gülay Kutal i SV har ingen problemer med å forsvare at SVs landsmøter legger opp til ulike regler for minoritetsspråklige og andre. Hun mener partiets praksis bidrar til at mennesker som nylig har lært seg norsk tør å ta steget opp til talerstolen.

– Vi må ta oss råd til å gi dem ett ekstra minutt, hvis det er avgjørende for om de tør og klarer å formidle det de ønsker, sier Kutal og understreker overfor NRK at ordningen er frivillig.

Negative konsekvenser
Kutal flyttet til Norge fra Tyrkia i 1984. Hun forteller at hun benyttet seg av ordningen i begynnelsen av sin politiske karriere, fordi det var så stressende å kun ha to minutter på å finne de riktige ordene på norsk.

Til tross for at ordningen er frivillig, hevder Fpu-lederen at det virker mot sin hensikt å bruke etnisk bakgrunn, kjønn eller seksuell legning som begrunnelse for å gi folk ekstra rettigheter eller fordeler. Ifølge Gulati fører det SV kaller positive forskjellsbehandlinger til negative konsekvenser.