Færre innvandrere med psykiske lidelser

Færre innvandrere har psykiske lidelser viser ny forskning fra OsloMet (Foto: Illustrasjon).
Foto: Pixaby
Forskere ved OsloMet har undersøkt om innvandrere har større risiko for å få en psykisk diagnose enn etniske nordmenn.

Forskerne ønsket å finne ut om det er forskjeller i utbredelsen av psykiske lidelser blant unge voksne med innvandrerbakgrunn sammenlignet med etnisk norske, ifølge oslomet.no.

– Våre funn viser at de fleste psykiske lidelser er mindre utbredt blant innvandrergruppene vi har undersøkt enn blant etniske nordmenn, sier stipendiat Karoline Ekeberg ved OsloMet.

Hun og førsteamanuensis Dawit Shawel Abebe har sammenlignet utbredelsen av en rekke psykiske lidelser blant unge voksne med polsk, iransk, somalisk, pakistansk og norsk bakgrunn.

Forskerne fant at psykiske lidelser som depresjon, angst, bipolar lidelse og avhengighetslidelser var mindre utbredt i de fleste av innvandrergruppene.

Ekskludering som faktor

Unntakene var schizofreni og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– Tidligere forskning har vist at mulige risikofaktorer for schizofreni kan være vedvarende opplevelse av diskriminering og sosial ekskludering, forteller Ekeberg.

Ekeberg understreker at siden forskerne også ser høyere risiko blant barn av innvandrere, tror man imidlertid at det som skjer etter de har innvandret er mest relevant.

– Ifølge flere studier kan innvandrerstatus øke risikoen for å utvikle psykotiske lidelser. Det gjelder for begge generasjoner innvandrere.