– For byråkratisk og omfattende

 
Foto: Ingrid Hovda Storaas
Flere unge som opplever trusler om tvangsekteskap, vold eller kjønnslemlestelse gir opp i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Leder i Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF), Gerd Fleischer, påpeker systemets mangler. 
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Systemet i dag er så byråkratisk og omfattende i begynnelsen av en alvorlig sak at vi ser mange unge som rett og slett ikke orker. De gir opp å få hjelp og drar hjem igjen til familien, forteller Fleischer (bildet), til P4 Nyhetene. 

Fleischer gir uttrykk for at prosessen for å få hjelp er for komplisert. Han mener dette ikke er noe en ung person i den mest kritiske fasen av sitt liv skal måtte oppleve.

– Først må de kanskje snakke med oss, så kobles politiet, barnevernet, kompetanseteam, kriseteam og kommunen inn i saken.

Uvisst antall som faller utenfor
Verken SEIF eller Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tall på frafallet fra hjelpetilbudet ved kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller liknende saker.

– Sakene er svært komplekse saker og det kan være mange årsaker til at de unge faller fra. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i kritikken fra Fleischer, sier Christine Moe Grav i forebyggingsenheten til IMDi.

Ikke godt nok 
Samtidig mener hun at systemet ikke er godt nok i dag.

– Vi har noe å gå på der fortsatt. Det er også grunnen til at dette ligger inne i den nye planen for hva som skal fokuserer på framover. Mye er gjort, tilbudet er langt bedre enn tidligere, men det er fortsatt en del å gå på, sier Moe Grav. 

Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet opplyser til P4 Nyhetene at frafall av denne typen er uakseptabelt og varsler nå at de vil be IMDi om å kartlegge problemet og se på tiltak for å forhindre dette i framtiden.