– Bør ikke få opphold

Morten Ørsal Johansen, mener forslag om å oppheve forbudet mot dobbelt statsborgerskap er tåpelig.
Foto: Børge Sandnes/FrP Media
27.000 har fått opphold i Norge de siste tre årene – uten at norske myndigheter vet sikkert hvem de er. FrPs innvandringspolitiske talsmann mener personer uten sikker identitet ikke bør få asyl i Norge.
0Shares

I fjor hadde 94, 1 prosent av asylsøkerne som fikk opphold i Norge ikke sikker identitet, kan Aftenposten meddele. Norge har i de siste årene opplevd en historisk innvandring.

Rekordinnvandringen har ført til at et stort antall mennesker nå har fått varig opphold i Norge, uten at hverken bankene, Skatteetaten, politiet og NAV vet helt sikkert hvem de er, skriver avisen.

• 13 167 asylsøkere har fått beskyttelse med ”sannsynliggjort” identitet fra 2010 til 2012
• 12 626 personer har familieinnvandret, og 1189 personer har fått arbeidsopphold i samme periode – med ”sannsynlig identitet”.

Hovedforklaringen bak tallene er at de fleste som kommer til Norge, kommer fra land hvor det ikke er mulig å få tak i sikre ID-dokumenter, og derfor har de fleste verken reisedokumenter eller ID-papirer når de søker opphold i Norge.

Beskyttelsesbehovet viktigst
”Sannsynliggjort” identitet betyr at personene ikke har pålitelige reisedokumenter – eller ingen dokumenter i det hele tatt. I slike saker gjør UDI en ”helhetsvurdering”, basert på søkernes opplysninger og UDIs egne undersøkelser. Overfor Aftenposten viser UDI til at flyktningkonvensjonen pålegger Norge å gi opphold, selv om man ikke kan dokumentere helt sikkert hvem asylsøkeren egentlig er.

– Den vanligste grunnen til at vi innvilger tillatelse til personer, selv om identitet ikke er sannsynliggjort, er at vi har tilstrekkelig informasjon til å avgjøre at personen har et beskyttelsesbehov, selv om vi ikke har sannsynliggjort identiteten, typisk at vi har fastslått hvilket land eller område søkeren kommer fra. Når vi har konstatert et beskyttelsesbehov har vi ikke anledning til å avslå saken, sier avdelingsdirektør Stephan Mo i UDI til Aftenposten.

–Innstramning vil redusere antallet
Morten Ørsal Johansen, FrPs innvandringspolitiske talsmann, synes ikke noe om at ID-løse asylsøkere får oppholdstillatelse. I en pressemeldingen på FrP sine egne hjemmesider, uttaler han at Norge utsettes for en betydelig sikkerhetsrisiko når det gis opphold til ID-løse asylsøkere.

– Asylsøkere uten sikker identitet bør settes i lukkede asylmottak, og ingen uten sikker identitet bør få opphold i landet.

Han er overbevist om at en innstramning av asylregelverket vil redusere antallet asylsøkere med usikre identiteter, da det ifølge ham er en utbredt praksis at asylsøkere på vei til Norge kvitter seg med reisepapirer og identitetsbevis.

– Ved å avvise asylsøkere uten kjent ID, vil vi unngå dette, understreker Ørsal Johansen og legger til:

– Asylsøkere som har oppgitt feil ID eller jukset med papirene bør fratas oppholdstillatelsen og eventuelt statsborgerskap, uansett botid i landet. Juks og bedrag skal ikke være veien inn til Norge.