Helsingforskomiteen kritserer UNE

Gunnar Ekeløve-Slydal assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Han er kritisk til UNEs saksbehandling.
Foto: Den norske Helsingforskomité
Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen mener at mange asylsøkere for fort mister troverdigheten i det norske systemet hvis de ikke oppgir all informasjon fra første stund. 

I går skrev NRK at fire av ti utvisningsvedtak som Utlendingsnemda (UNE) fatter, gjøres om av rettsvesenet, slik at asylsøkere likevel får bli i landet.

– Det må jo bety at UNE er for restriktive i tolkningen av regelverket. Domstolen ser jo på om man har anvendt loven riktig, så at UNEs vedtak endres i fire av ti saker må være ubehagelige tall for nemnda, sier assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Gunnar Ekeløve-Slydal.

– Sendt tilbake til tortur
Helsingforskomiteen er en ikke-statlig organisasjon, som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres, de har arbeidet med flere av UNEs saker og mener at norske myndigheter er for strenge.

Ekeløve-Slydal forteller at han kjenner best til Russland og tidligere sovjet-respublikker. I asylsaker fra disse landene mener han at både UDI og UNE er for strenge. 

– Vi har sett i enkeltsaker at personer er sendt tilbake til Tsjetsjenia og blitt torturert på nytt. Det er faktisk et lovbrudd, da mener vi at man ikke har tatt nok hensyn til risikoen. Menneskerettighetene er lover, og vi kan ikke ha en terskel som er så høy at vi bryter dem, sier han til NRK.  

UNE: – Påstått tortur
Men UNE opplyser at de ikke har mottatt noen dokumentasjon på det Helsingforskomiteen hevder.

– Dette er ikke noe vi har fått informasjon om. Vi er kjent med at en ble henvist til internflukt i Russland, og at han på eget initiativ reiste videre til Tsjetsjenia. Det er blitt påstått at han er pågrepet og utsatt for tortur, men han var ikke henvist fra vår side til å returnere til Tsjetsjenia, sier informasjonssjef i UNE Bjørn Lyster til NRK.

Han er ikke kjent med at UNE har brutt menneskerettighetskonvensjonen eller annet lov- og regelverk når de har opprettholdt UDIs avslag på oppholdstillatelse.