Skeptiske til gjenåpning

 
Foto: Peter John Acklam
Asylmottaket på Dikemark gjenoppstår knappe to år etter at det ble nedlagt. Naboene i området er skeptiske.

– Vi forstår at kommunen har en forpliktelse til å ta i mot asylsøkere, men vi er bekymret for omfanget det nå åpnes opp for, sier Atle Rangnes til budstikka.no.

Han er velleder i Engelsrud vel, og uttaler seg på vegne av beboerne i området.

Fredag fortalte Budstikka at asylmottaket på Dikemark (bildet) gjenoppstår etter at mottaket stengte dørene i juli 2011. Utlendingsdirektoratet (UDI) har tildelt Norsk Folkehjelp mottak for 150 asylsøkere de neste tre årene, og de første asylsøkerne er planlagt å ankomme 1. mai.

– Handler om trygghetsfølelsen
Rangnes påpeker også på at mange foreldre er redd for trygghetsfølelsen for sine barn. Bakgrunnen er at man på 1990-tallet hadde en rekke konflikter med lokalbefolkningen og asylmottaket på Dikemark, fra den gang lokalene var et transittmottak.

Velforeningen har bedt kommunen om at det lages en egen brukergruppe med naboene, representanter for asylmottaket og kommunen.

– Vi ønsker at det skalvære en god dialog mellom alle parter, men vi har ikke fått svar på dette fra kommunen, sier han til budstikka.no.