UDI vil opprette nytt asylmottak ved grensen til Russland

UDI har fullmakt til å opprettholde en grunnkapasitet i mottakssystemet på opptil 2.850 plasser i 2021.
Foto: Nora Lie, UDI
Utlendingsdirektoratet (UDI) vil opprette et asylmottak i Sør-Varanger i Finnmark for å sikre mottakskapasitet nær grensestasjonen på Storskog.
1.1K+Shares

Målet er å sikre forutsigbar og langsiktig beredskap knyttet til Schengens yttergrense, opplyser UDI , som har lyst ut en anbudskonkurranse. Mottaket skal både ha ordinære mottaksplasser og mulighet for ankomstplasser.

Det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge. Prognosen for 2021 er 2.500 asylsøkere, men i januar og februar har det bare kommet 85 asylsøkere til sammen.

UDI har fullmakt til å opprettholde en grunnkapasitet i mottakssystemet på opptil 2.850 plasser i 2021, selv om dette fører til lavere utnyttelse av mottaksplassene. Bakgrunnen er at UDI vil ivareta beredskap i tilfelle økt ankomster av asylsøkere.

Ved utgangen av forrige uke bodde det vel 1.700 personer på asylmottakene her i landet. Rundt fire av ti beboere har endelig avslag og utreiseplikt.