Flere innvandrere i arbeid skal redde norsk økonomi

0Shares

Lavere lønnstillegg for alle, kortere arbeidstid for eldre og flere innvandrere i arbeid er blant forslagene i Aps og LOs “nye” solidaritetsalternativ.

Forslag til et modernisert solidaritetsalternativ har i dokuments form gått to runder i samarbeidskomiteen mellom LO og Ap, og skal nå skal være så godt som klart. Der pekes det blant annet på betydningen av lavere lønnsvekst.

I programerklæringen heter det ifølge Dagbladet at “Dersom vi skal sikre en sterk konkurranseutsatt sektor, må lønnsveksten ikke være høyere enn i utlandet. Samtidig kan ikke lønnsveksten i resten av økonomien ligge over lønnsveksten i industrien, dersom industrien skal klare å holde på arbeidskraft.”