Flere med beskyttelsesbehov

Til sammen fikk om lag 32 000 personar oppholdstillatelse i Noreg i 2012. Av disse var 5200 asylsøkere og 1200 overføringsflyktninger, mens 12 500 fikk oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening. Figur: Verdenskart over de 30 største landene søkerne kommer fra.
Foto: Skjermdump: UDI
I 2012 mottok Norge 9800 asylsøkere, 58 prosent fikk innvilget søknaden. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) sin årsrapport for 2012 viser at av de 9800 personene som søkte om beskyttelse i fjor, ble 58 prosent av alle asylsøknadene UDI realitetsbehandla innvilget. Det er åtte prosent flere enn i 2011. Somalia, Eritrea og Afghanistan utgjorde de største søkerlandene og innvilgelseslandene. 3000 av asylsøkerne var kvinner, 5800 var menn og det var nesten 1000 enslige mindreårige asylsøkere, hvor 85 prosent av søkerne var gutter. Totalt innvilget UDI søknaden til 5200 asylsøkere og 1100 overføringsflyktninger.

Ingeborg Grimsmo, kommunikasjonsdirektøren i UDI, har tidligere i år uttalt til Utrop at innvilgelsesprosenten sier noe om hvor mange som har et reelt beskyttelsesbehov. Grimsmo påpekte også da at siden 2008 har andelen asylsøkere som har fått innvilget søknaden sin økt.

Av de 5200 personene som fikk opphold i fjor, fikk 4900 av de flyktningstatus, mens 300 fikk opphold på humanitært grunnlag. Videre kommer det frem av rapporten at av de som fikk søknaden sin innvilget, var 1200 barn under 18 år, 1600 voksne kvinner og 2400 voksne menn. 40 av de enslige mindreårige asylsøkerne fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse, dette innebærer at de får bli i Norge frem til de fyller 18 år.

Inntektskravet var den viktigste årsaken til avslag på søknaden om familiegjenforening.

Flest familieinnvandrere
Kun 15 prosent av de vel 34 000 personene som fikk innvilget oppholdstillatelse i Norge i 2012, var asylsøkere. 7300, hvor 3400 av de var studenter, fikk oppholdstillatelse for å studere i Norge og 9600 personer fra land utenfor EØS-området fikk innvilget arbeidstillatelse. Totalt var det 39 800 EØS-borgere som registrerte seg for å jobbe i Norge i fjor, men de trenger ikke å søke om oppholdstillatelse, så lenge de registrerer seg hos politiet.

Derimot fikk 12 500 personer oppholdstillatelse, på grunn av familiegjenforening. 99 prosent av de som søkte familiegjenforening med et familiemedlem som hadde arbeidstillatelse i Norge, fikk innvilget søknaden. Men det var kun 68 prosent av de som søkte gjenforening med et familiemedlem med flyktningstatus, og kun 42 prosent av de som søkte gjenforening med en som hadde fått opphold på humanitært grunnlag, fikk søknaden sin innvilget, skriver Klassekampen. Inntektskravet var den viktigste årsaken til avslag på søknaden om familiegjenforening.

Totalt var det 4000 flere personer som fikk oppholdstillatelse i 2012 enn i 2011.