FHI-rapport: Mange innvandrere er gode på smittevern

Innvandrere er i snitt mer positive til og hadde høyere selvrapportert etterlevelse til smittevernreglene enn befolkningen for øvrig.
Foto: Pixaby
Innvandrere scorer bedre på etterlevelse av smittevern enn nordmenn, men mange er skeptisk til vaksinering, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).
365Shares

Titusenvis av innvandrere har deltatt i det som egentlig er fire ulike undersøkelser i perioden september-februar, ifølge FHI-rapporten.

Spørsmålene om holdning til vaksine ble stilt før vaksiner var godkjent i Norge, men her var det noe høyere usikkerhet og vegring mot vaksine blant spesielt innvandrere fra Øst-Europa enn den øvrige befolkningen. Innvandrergruppen som vegret seg minst, var dem fra Øst-Asia.

Innvandrere er i snitt mer positive til og hadde høyere selvrapportert etterlevelse til smittevernreglene enn befolkningen for øvrig. Etterlevelse av råd om sosial distansering var lavest blant personer fra Vest-Europa og Norden.

FHI peker imidlertid på at det er stor usikkerhet om hvorvidt undersøkelsen er representativ for innvandrere i Norge som helhet, siden deltakelse krever både BankID og relativt gode norskkunnskaper.

– Det er derfor sannsynlig at innvandrere som er godt integrert er bedre representert enn andre innvandrere. De kan likevel gi en viss indikasjon på holdninger til vaksine, sosial distansering og hygieneråd, skriver de.