Niqab-forbud i Akershus-skolene

Ansiktsdekkende hodeplagg vil trolig bli forbudt i Akershus-skolene. Forbudet vil ikke stride med likestillings- og diskrimineringsombudets forskrifter.
Foto: Glenn Carter
Et flertall i Akershus fylkesting vil trolig gå inn for å nekte elever å bruke niqab på skolene i fylket.
0Shares

I et brev til Horten kommune skriver likestillings- og diskrimineringsombudet at et forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg ikke vil være i strid med likestillings- eller diskrimineringsloven. I brevet kom det frem at det gjelder både på skolen og i forbindelse med skolens aktivitet utenfor skolebygget, skriver Kommunal-rapport.no.

Fylkesrådmannen i Akershus, Trond Bamrud, mener at ansiktsdekkende plagg, som niqap og burka, hemmer elevenes læring.

– Opplæringen i dag er i stor grad basert på jevnlig og god kommunikasjon elever i mellom og mellom elev og lærer. Den tiden da læreren drev sin undervisning fra kateteret og elevene tok i mot, er i alle hovedsak et tilbakelagt stadium. Slik sett er nødvendigheten av god kommunikasjon svært viktig for læringsutbyttet i dagens skolen, sier fylkesrådmannen til Romerikes Blad.

Forbudt flere steder
Ansiktsdekkende plagg ble allerede i 2006 forbudt i Oslo-skolen. Også i Østfold har det allerede blitt innført et forbud, men kun i undervisningssituasjoner. Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg er tillatt i friminuttene, skriver NRK. Nå følger Akershus trolig etter. VG.no kan meddele at et flertall i Akershus fylkesting trolig vil gå inn for å nekte elever å bruke niqab, både i undervisningen og på skolenes område i fylket.

Ifølge fylkesrådmannen er ansiktsdekkende klesplagg hemmende for elevenes læring, og vanskelig å forene med det oppdraget samfunnet har gitt skolen:

– Skolens oppgave er å gi elevene utdanning, og derigjennom gjøre dem best mulig forberedt til arbeid og fritid. Overfor dem som bærer ansiktsdekkende plagg blir denne oppgaven vanskeliggjort, skriver rådmann Trond Bamrud i Akershus fylkeskommune til politikerne som skal avgjøre saken i mai.

Flertallet er for
Bamrud får støtte fra både lederen i hovedutvalget for utdanning, Arne Rune Gjelsvik og gruppeleder for Høyre, Anette Solli. Overfor VG.no understreker Gjelsvik at han har tatt opp behovet for et forbud for seks år siden, men at han da fikk ikke noe støtte fra de andre partiene. Han er derfor tilfreds med at situasjonen er en annen i dag.

– Det er et åpenbart behov for skolene å vite hvem som er til stede. Da kan det ikke tillates plagg som skjuler ansiktet, sier Solli (H) til VG.

Ikke hijab
De ansiktsdekkende hodeplaggene som vil bli berørt av et forbud, er niqab (som dekker ansiktet bortsett fra øynene), burka (som dekker ansiktet med et gitter foran øynene), balaklvaluer (finlandshetter) og andre klesplagg som alene eller i kombinasjon med andre plagg dekker en vesentlig del av ansiktet. Hijab vil ikke bli berørt av forbudet.

Saken skal behandles av hovedutvalget for utdanning og kompetanse i mai. Og med både Høyre og Fremskrittspartiets støtte, ser det ut til at Bamruds forbudt vil bli vedtatt.