Får avslag på norskkurs

Flyktninger frykter at de må punge ut store summer for videregående utdanning
Internasjonale studenter som ønsker å lære seg norsk, får ikke plass på norskkursene til NTNU. Studenttinget mener situasjonen er svært uheldig for integreringen, og krever nå at NTNU utvider tilbudet sitt.

Et førtitalls internasjonale studenter fikk i vår avslag på søknaden sin på norskkursene som tilbys ved NTNU. Og det til tross for at alle søkerne var kvalifiserte til kursene, som er fordelt på fire nivå og gir 7,5 studiepoeng hver, skriver dusken.no.

– At internasjonale studenter som ønsker å lære seg norsk ikke får muligheten til dette er veldig synd. På denne måten mister de også muligheten til å bli ordentlig integrert i det norske samfunnet, sier masterstudenten Tanushree Biswas fra India.

Hun mener internasjonale studenter som ikke lærer seg norsk, får færre norske venner og ender opp med å tilbringe tiden i Norge med andre internasjonale studenter.

– Som internasjonal student ønsker man å bli mest mulig kjent med den norske kulturen og det norske folket. Det er lett å si at man kan prate engelsk med de norske studentene, men man inkluderes på en helt annen måte dersom man kan norsk, sier hun til dusken.no.

Uheldig for integreringen
Internasjonalt ansvarlig Ekaterina Fedorova i Studenttinget er kritisk til situasjonen og mener den er svært uheldig for integreringen.

– For at en internasjonal student skal integreres på en god måte, både i det akademiske og sosiale miljøet, er kommunikasjon veldig viktig og norskkunnskaper er for mange essensielt. Det bør også være av interesse å forberede en internasjonal student på et lengre opphold i Norge etter endte studier, sier hun.

Studenttinget krever at NTNU nå må bevilge midler til å utvide antall plasser, slik at alle kvalifiserte søkere får plass.

– NTNU har tredoblet antall plasser på norskkursene siden 2011. Det er veldig positivt, men det holder likevel ikke siden antallet internasjonale studenter også har økt betydelig de siste årene, samtidig som interessen for slike kurs har økt. For å holde tritt med utviklingen er NTNU nødt til å fortsette å utvide antall plasser, sier Fedorova til dusken.no.