Kunsten å undervise flyktninger

Små homogene klasser og intensive språkkurs kan hjelpe voksne nyankomne i språkopplæringen, mener new-zealandsk professor.
Foto: Flickr
– Tospråklige hjelpere er en svært viktig ressurs i undervisning av flyktninger, sa John Benseman under Norskkonferansen 2013.

Forskeren fra New Zealand har sett på læringsbehov og utfordringer hos voksne flyktninger med lite eller ingen skolebakgrunn og identifisert effektive opplæringsstrategier, skriver vox.no. 

I intervjuer fortalte deltakerne om problemer de hadde møtt i opplæringen. Mange hadde vansker med å høre lyder og stave engelsk, og de hadde lite tid til å øve. Mange følte de ikke klarte å ta til seg og holde på ny kunnskap på grunn av blant annet alder. 
 
Flere opplevde å ha dårlig tilgang til læreren, fordi klassene var store.   
 
Effektive strategier 
Benseman og hans kolleger kom frem til en rekke faktorer som bidrar til at opplæringen lykkes.  
 
Viktige suksessfaktorer er:
  • små, homogene klasser
  • variert undervisning
  • fokus på muntlig kommunikasjon
  • intensive kurs på minst 20 timer i uken over en lengre periode
  • god tilgang til tospråklige assistenter og lærere
Tospråklige hjelpere
Tidligere forskning viser ifølge Benseman at klasser med tospråklige hjelpere oppnår bedre resultater enn klasser uten.
 
Benseman understreket også at det kan være stor forskjell på å undervise flyktninger og andre innvandrere.  
 
– Mange flyktninger mangler grunnleggende innlæringsferdigheter, og mange har aldri lært å lese og skrive på morsmålet, sa han ifølge vox.no.