Flyktninger lærer for lite norsk

Elevene på norskkurset i Vadsø får ikke alle timene de har krav på
Foto: Scanstockphoto
Flyktninger i Vadsø får ikke nok timer på norskkurs. Loven sier at de skal få 30 timer, men de får bare 18. 
0Shares

Flyktningene skal ha 30 timer med norsk i uka. Det står i loven. Men i dag får flyktningene på Pedagogisk senter i Vadsø bare 18 timer. Loven gjelder for flyktninger mellom 18 og 55 år, som er med i introduksjonsprogrammet til kommunen, skriver avisen Finnmarken. 

– Det har vært vanskelig å finne arbeidspraksis eller andre kurs til flyktningene. Derfor har de ikke hatt nok timer i uka. Men deltakere som bare har hatt arbeidspraksis, har fått fulldags tilbud, sier leder for Nav Vadsø, Helge Roald. En full dag er på 37,5 timer per uke.

– Helårlig program
Vadsø kommune har ansvaret for introduksjonsprogram til flyktningene, men det er Nav Vadsø som styrer ordningen.

– Introduksjonsloven er klar. Deltakere i introduksjonsprogram har rett på heldags og helårlig program. Introduksjonsprogrammet skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidsrettede tiltak, sier Helge Roald og Inger Andreassen, nestleder i Nav Vadsø til Finnmarken. 

Finnmarken har møtt Najmeh Afshar, Razia Sadeghi, Halima Sultani, Marzia Sadeghi, Ajaba Mohamud og Fadumo Jimaaile på kulturskolen- Der lærer de norsk gjennom kunst. Det er en del av undervisningen. Det er 70 introduksjonselever på Pedagogisk senter. De får kke får den norskopplæringen de har krav på.