1,1 av 730 millioner går til romfolk

Romfolk i Europa lever ofte i fattigdom. På bildet: romfolk i Bulgaria
Foto: Wikipedia/ Commons
Ingen av de 70 store prosjektene som har fått norske EØS-midler i Romania, er spesielt rettet mot romfolk.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

«Norge bidrar med betydelige EØS-midler til land med store rombefolkninger» Det sa statssekretær Torgeir Larsen (Ap) i Utenriksdepartementet i fjor, påpeker aftenposten.no. Avisen skriver at politikere har trukket frem disse pengene i debatten, som et argument for at Norge hjelper romfolk i hjemlandet. 

Totalt ble rundt 730 millioner norske kroner brukt i Romania frem til 2011, ifølgeavisen. Men EØS-sekretariatet kan så langt bare vise til tre prosjekter som de vet har gått spesifikt til romfolk, til en totalverdi av 1,1 millioner kroner.

Ingen av de 70 største prosjektene er romfolkprosjekter
I en rapport fra i fjor om bruken av EØS-midlene karakteriserer Nordic Consulting Group det som «overraskende og skuffende» at man ikke for noen av midlene til Romania har rapportert at de man sikte på å bedre levekårene for etniske minoriteter som romfolk.

Svært lite av EØS-midlene fra regjeringen går direkte til romfolk.
Foto : Flickr

Tiltak innen miljø og energi, næringsutvikling og bevaring av kulturarv har fått store deler av midlene. For eksempel restaureres det historiske hotellet Gabroveni i Bucuresti for rundt 20 millioner norske kroner, for å bli et kultursenter i gamlebyen i Bucuresti, skriver aftenposten.no.

Mye av EØS-midlene går også til norske etater, kommuner, bedrifter og organisasjoner som starter samarbeid i Romania. Statens strålevern, SINTEF, Selbu kommune og LO er blant aktørene som har mottatt tilsammen titalls millioner i støtte til prosjekter om kjernekraftsikkerhet, et restaureringssenter, innovativ helsehjelp i rurale områder og å bedre dialogen mellom fagforeninger og arbeidsgivere.

UD renser lufta og skaper arbeidsplasser
Utenriksdepartementet mener flere prosjekter har kommet romfolk til gode, selv om det ikke kan dokumenteres.

– EØS-midlenes formål er å bidra til å utjevne økonomiske og sosiale ulikheter i Europa. Da må man ha et bredt perspektiv, sier statssekretær Gry Larsen (Ap) i Utenriksdepartementet til aftenposten.no

Rundt en tredjedel av støtten på rundt 700 millioner kroner i forrige femårsperiode ble rettet mot utsatte grupper, inkludert romfolk, forteller Larsen til avisen.

– Disse gruppene lever ofte side om side i det rumenske samfunnet. De tre prosjektene Aftenposten viser til, er derfor kun eksempler på prosjekter som også har kommet romfolk til gode, sier Larsen til aftenposten.no

Hun er ikke enig i at lite går til romfolk, men påpeker at en rekke prosjekter kan ha nådd romfolk, selv om prosjektene ikke har rapportert inn dette spesifikt.

I perioden frem til 2016 er det beregnet at rundt 134 millioner kroner skal gå direkte til romfolk i Romania – rundt fem prosent av den totale potten på 2,3 milliarder.

– Nettopp for å tydeliggjøre romfolks levekår og viktigheten av å nå romfolk direkte, trappet vi opp innsatsen for romfolket i inneværende periode, sier Larsen.