– Kvinners stemmerett handler om demokrati

 
Foto: Eirik Helland Urke
YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, markerte mandag stemmerettsjubileet. – Lyden av en kvinners stemmer er lyden av demokrati. I mange samfunn skal kvinner verken høres eller synes, sa bloggeren Heidi Nordby Lunde (bildet) til de inviterte gjestene.
0Shares

70 inviterte gjester fikk høre partileder Trine Skei Grande, stortingsrepresentant Karin Yrvin, stortingskandidat og blogger Heidi Norby Lunde, forsker Anne Britt Djuve og rådgiver Claus Jervells tanker om jubileet, skriver ys.no. 

Heidi Norby Lunde, stortingskandidat for Høyre og blogger, slo fast at et land der kvinner ikke er representert i de styrende organer ikke er et demokrati, men minnet om at stemmeretten ikke gir noen garanti for likestilling. 

Lunde var opptatt av at menn er presset inn i et veldig stramt kjønnsrollemønster.  

– Vi hyller Pippi, men sender fortsatt Emil inn i snekkerbua, sa Lunde.

Sterke kvinner kjempet frem stemmeretten
Karin Yrvin (Ap) tok utgangspunkt i Fernanda Nissens arbeid for kvinnelig stemmerett og Arbeiderpartiets kamp for likestilling og kvinners rettigheter. Hun minnet om at Norge var det 4. land i verden som innførte stemmerett for kvinner, og at det var sterke kvinner som kjempet det fram.  

– Da Jens Stoltenberg tok pappaperm var det bare to prosent av norske menn som tok ut slik permisjon, sa Yrvin og påpekte at Arbeiderpartiet har møtt mye motstand i sitt likestillingsarbeid. 

Kvinnelig stemmerett påvirket den politiske dagsorden
Venstre-leder Trine Skei Grande pekte på at det er vanskelig for oss i dag å forstå hvor radikalt forslaget om kvinnelig stemmerett var, og at mange kvinner måtte tåle mye for å få saken inn på den politiske dagsorden. 

– Noen har brøytet vei for at jeg kan være partileder i Norge i dag, og det er jeg takknemlig for, sa Skei Grande til ys.no. 

– Med kvinnelig stemmerett kom ikke bare retten til å stemme, men nye saker som folkehelse kom på dagsorden, sa Skei Grande og mente at på svært mange områder har et offentlig engasjement kommet som en følge av kvinners frivillige innsats, la Grande til.