Innvandring ikke viktig for velgerne lenger

Ved stortingsvalget i 2017 var 38 prosent av velgerne opptatt av innvandring, foran høstens valg gjelder dette kun 11 prosent av dem. Valgforsker Johannes Bergh tror det blir vanskelig å få innvandring på agendaen i år.
Foto: Institutt for samfunnsforskning
– Før korona var vi veldig opptatt av miljø, klima og innvandring. Nå har innvandring nesten forsvunnet, og miljø er blitt mindre viktig, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.
535Shares

Om under et halvt år avgjør velgerne om Erna Solberg skal fortsette som statsminister eller om Norge får en ny regjering. Datainnsamlingsbyrået Norstat har på vegne av Aftenposten spurt et representativt utvalg fra hele landet om hvilke to saker som er viktigst for dem i årets stortingsvalg. Svaret var helse (25 prosent)  og sosiale forskjeller (29 prosent).

Valgforsker Johannes Berg sier i en kommentar til Aftenposten at han er overrasket over at sosiale forskjeller står så sterkt blant velgerne.

Sosiale ulikheter blitt tydeligere

– Før korona var vi veldig opptatt av miljø, klima og innvandring. Nå har innvandring nesten forsvunnet, og miljø er blitt mindre viktig, sier Bergh som tror konsekvensene av viruset har bidratt til å sette sosiale forskjeller på dagsorden. 

– Pandemien rammer ulikt, og det gjør også tiltakene som er iverksatt. Det har vært fokus på boforhold, og det viser sosial ulikhet, sier Bergh.

Fra topp til bunn

Etter valget i 2017 undersøkte Statistisk sentralbyrå (SSB) hvilke saker som faktisk var de viktigste for velgerne. Da kom innvandring øverst på listen. Nå har innvandring rast ned på listen. Bare 11 prosent av velgerne er opptatt av innvandring. 

– Det er påfallende, men vi har ikke innvandring til landet for tiden. Det har forsvunnet som tema fordi grensene er stengt. Det er en sak som helt sikkert kommer tilbake, for den har dominert moderne politikk i Norge og mange andre vestlige land, sier Bergh.

Han mener innvandringsspørsmålet var svært viktig for utfallet av 2017-valget, spesielt for Frp som regjeringsparti.

– Det gjorde at de klarte seg rimelig bra, og dermed ble regjeringen gjenvalgt. De fikk et tydelig innvandringsfokus, mye takket være Sylvi Listhaugs innsats, sier Bergh.

Regjeringsskifte?

Han tror det blir veldig vanskelig å få innvandring på agendaen i år, men utelukker ikke at Frp kan klare det.

– Da må det i så fall handle mer om integrering og de innvandrerne som befinner seg i Norge allerede.

Meningsmålingene viser at det ligger an til regjeringsskifte, skriver Aftenposten. Valgforsker Johannes Bergh mener tallene i denne undersøkelsen underbygger dette.

Hva velgerne er opptatt av i 2021:

Store forskjeller i samfunnet: 29 %
Helse: 25 %
Skatter og avgifter: 21%
Miljø: 19%
Skole og utdanning: 17%
Distriktspolitikk: 15%
Eldreomsorg: 13%
Samferdsel: 12%
Innvandring: 11% (-17 % fra 2017)
Barne- og familiepolitikk: 11%
Forsvar og sikkerhet: 6%

Kilde: Norstat