Floyd-rettssaken går inn i ny fase

Under Floyd-saken skal påtalemyndigheten få styrket teorien om at tiltalte brukte urimelig mye makt-
Foto: Rosa Pineda
George Floyd-saken går nå inn i en ny fase der aktor skal forsøke å bevise at det var politimannens Derek Chauvins handlemåte som direkte forårsaket dødsfallet.
11Shares

De neste dagene ventes leger og medisinske eksperter å vitne om hva som skjer når en person som ligger på magen, får et kne trykket mot halsen i over ni minutter, noe Floyd fikk.

Det er opplysningene som utgjør kjernen i tiltalen mot Derek Chauvin og bevisføringen som jurymedlemmene kan støtte seg på hvis de enes om en fellende dom, skriver New York Times, med henvisning til jussprofessor Justin Hansford ved Howard University.

Akuttlege Bradford Langenfeld, som tok imot og erklærte Floyd død på sykehuset Hennepin County Medical Center, dit Floyd ble fraktet etter pågripelsen, har allerede felt sin dom. Floyds hjerte hadde stanset og han døde mest trolig av kvelning, sa legen da han vitnet i rettssaken mandag.

Han sa at Floyds hjerte hadde stanset før Floyd kom til sykehuset, og at han ikke ble fortalt om noen forsøk fra politi eller forbipasserende på å gjenopplive Floyd, men at ambulansepersonell fortalte ham at de hadde forsøkt i 30 minutter, uten resultat.

Arradondo var den som avskjediget Chauvin og tre av hans kolleger etter pågripelsen av Floyd i mai i fjor. Arradondos vitnemål blir i amerikanske medier beskrevet som sterkt og unikt, siden det er uvanlig at en politisjef vitner mot «sine egne» i USA.

Da det ble tydelig at Floyd led og forsøkte å gi uttrykk for det, burde Chauvin ha fjernet kneet fra halsen, uttalte politisjefen.

– Vi sier til politifolkene at de skal holde seg unna halsen om mulig, og hvis de skal bruke kroppsvekten sin, så skal de trykke mot skulderen, sa Mercil.

Politisjefenes vurderinger styrker påtalemyndighetens teori om at Chauvin brukte urimelig mye makt under pågripelsen og at det forårsaket Floyds død.

Chauvins forsvarsadvokat Eric Nelson har allerede forsøkt å overbevise juryen om at omstendighetene under pågripelsen var mer kompliserte enn det som fremgår på videoopptaket der Floyd sier «jeg får ikke puste».

Viste Floyd til å begynne med større motstand enn det som er fremkommet, spurte forsvareren retorisk. Og oppfattet politiet gruppen med mennesker som hadde samlet seg på stedet, som fiendtlige, spurte han.

Men forsvarets hovedstrategi handler om Floyds helse under pågripelsen. De kommer til å legge vekt på Floyds opioidavhengighet, at han hadde fentanyl i blodet og at han hadde hjertefeil.

Forsvaret har blant annet innkalt en venn av Floyd. Vennen var sammen med Floyd i bilen da Floyd ble dratt ut av bilen og tvunget ned på bakken.

Ifølge forsvaret kan vennen vitne om at Floyd hadde tatt opioidtabletter kort tid før pågripelsen. Men vennen har sagt at han ikke vil vitne, ifølge amerikanske medier. Domstolen vurderer nå om hvorvidt Floyds venn kan tvinges til å vitne.

Den TV-sendte rettssaken ventes å vare i fire uker, men ifølge dommer Peter Cahill, ligger man foran skjema.

Cahill offentliggjør ingen liste over vitner i forkant, så det er uklart hvor lenge hver fase kommer til å pågå.

Floyd-saken førte til flere måneder med demonstrasjoner mot diskriminering og rasisme i USA. Mange personer har stått fram og fortalt om vold mot svarte og krevd politireform.