Lettere informasjonstilgang for arbeidsinnvandrere

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Workinnorway.no gjør det lettere for utenlandske arbeidssøkere å finne offentlig informasjon.
0Shares

Gjennom det nyopprettede nettstedet blir det lettere for utenlandske arbeidssøkere å finne jobb og etablere seg i Norge, skriver udi.no.

Workinnorway.no gir brukeren informasjon om skattesystemet, opphold og arbeidsforhold og lenker videre til relevant informasjon og tjenester på eksisterende offentlige portaler.

Nettsiden er utviklet av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, UDI og NAV.

– Vi ønsker at arbeidssøkerne som ønsker å komme til Norge får god informasjon om hvordan de kan etablere seg og flytte hit, men også om arbeidsmarkedet og hvilken type arbeidskraft vi har behov for, forteller arbeidsminister Anniken Huitfeldt.