Tyskland og Sverige gir flest asyl

Heller økning enn kutt: 14 organisasjoner har kommet med sterk kritikk av regjeringens forslag til ny statsbudsjett, hvor kutten til sivilsamfunn på 326 millioner kroner skaper bekymring. Organisasjonene mener dette vil ha negative innvirkninger på blant annet flyktninger fra Syria (her avbildet).
Foto: http://www.flickr.com/photos/syriafreedom/8311238162
Tyskland og Sverige innvilger flest asylopphold, viser en oversikt EU-byrået Eurostat la fram tirsdag.
0Shares

Oversikten viser at Sverige står fortsatt i en særstilling i Norden i antall innvilgede asylsøknader, skriver Nettavisen.

Svenskene ga i fjor opphold til rundt 15.300 personer på bakgrunn av søknad om asyl. I Norge var tallet på 6.100, mens Danmark og Finland ble det innvilget opphold til henholdsvis 2.100 og 1.800 personer.

Sverige er det landet i Europa som innvilger flest asylsøkere opphold etter Tyskland. Sammen med Frankrike og Storbritannia står Tyskland og Sverige for nesten to tredeler av EUs 102.700 innvilgede søknader, ifølge statistikken.

Flest syrere, afghanere og somaliere
Syrere ble i 2012 den klart største gruppen som fikk beskyttelsestatus i EU-landene, med 18.700 personer eller 18 prosent av det totale antallet. Afghanere sto for 13 prosent og somaliere sto for åtte prosent av asylankomne, viser tallene.

Statistikken utgis i anledning Verdens flyktningedag, som avholdes 20. juni.