Ny modell kan beregne risiko for hjertesykdommer blant innvandrere

NORRISK 2-modellen skal beregne risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag hos sørasiater i Norge og hos personer med diabetes.
Oppdatert modell kan legge til rette for mer treffsikre forebyggende tiltak rettet mot høyrisikogrupper, kommer det frem i ny forskning.

Noen innvandrergrupper har høyere sannsynlighet enn etniske nordmenn for å rammes av hjerteinfarkt eller hjerneslag, og det er stor variasjon i risiko mellom ulike innvandrergrupper.

Likevel har ingen studier så langt sett på trender i hjerte- og karsykdom i innvandrerbefolkningen i Norge, ifølge forskning.no.

– Vi vet ikke om forskjellene øker, synker eller er stabile. Vi trenger mer kunnskap om hva som bidrar til forskjeller i hjerte- og karsykdom mellom ulike etniske grupper for å utjevne disse, sier Kjersti Stormark Rabanal, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Undervurderer risikogruppe

Sammen med partnere i Norge og New Zealand, leder Rabanal et nytt forskningsprosjekt som vil undersøke utviklingen av risiko for hjerte- og karsykdom blant innvandrergrupper.

Norske retningslinjer anbefaler beregning av risiko ved hjelp av risikomodellen NORRISK 2, som angir risikoen for å få et akutt hjerneslag eller hjerteinfarkt i løpet av de neste ti årene.

NORRISK-2 modellen inkluderer ikke diabetes og etnisitet. Tidligere studier har vist at diabetes forekommer oftere hos innvandrere fra Sør-Asia enn blant etniske nordmenn.

– I en nylig publisert studie har vi testet hvor godt NORRISK 2-modellen beregner risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag hos sørasiater i Norge og hos personer med diabetes. Vi har videre oppdatert modellen ved å inkludere informasjon om diabetes og etnisitet, sier Rabanal.