Ønsker mer penger til antirasistisk arbeid

0Shares

I statsbudsjettets post 73, “Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet”, bevilges det midler til organisasjoner, aktiviteter og tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling.

Kampanjen “Gi rasisme rødt kort”, som har engasjert toppspillere i flere idretter i holdningsskapende arbeid i forhold til barn og unge over hele landet, står nå i fare på grunn av endringene i statsbudsjettet, ifølge Norsk Folkehjelp som står bak aksjonen.

Det settes ikke av midler til landsdekkende holdningsskapende tiltak mot rasisme og andre tiltak som fremmer forståelse, mangfold og samhandling, mener organisasjonen.

Norsk Folkehjelp mener det ikke er nok å bevilge midler bare til noen utvalgte innvandrerorganisasjoner og til aktiviteter og tiltak i fylkeskommunale sammenhenger.

-Vi mener en kordinert innsats på landsbasis i mange tilfeller også er nødvendig. Dette gjelder både i forhold til utarbeidelse av materiell og verktøy, men i like stor grad menneskelige ressurser for oppfølging, råd og veiledning.

Landsdekkende kampanjer og prosjekter som “Gi rasisme rødt kort”, “Rasismefri sone” og “Mangfold og dialog” trenger en sentral oppfølging for å koordinere og stimulere til et mangfold av lokale aktiviteter. Dette tar ikke statsbudsjettet høyde for, og det skader det langsiktige arbeidet for et samfunn som har rom for alle, mener Norsk Folkehjelp.