Nektes retten til å bestemme over egen kropp

Nesten halvparten av kvinnene i 57 utviklingsland nektes retten til å bestemme om de skal ha samleie med sin partner, bruke prevensjon eller søke helsehjelp, avslører fersk rapport fra FNs Befolkningsfond.
39Shares

Rapporten viser at bruddene på selvbestemmelsesretten over egen kropp inkluderer voldtekt, tvangssterilisering, jomfrutesting, kvinnelig kjønnslemlestelse og mer. 

For første gang fokuserer en FN-rapport på kroppslig autonomi – retten til og muligheten for å kunne bestemme over egen kropp uten frykt for vold eller at andre overtar styringen.

Enorme konsekvenser

– I prinsippet eier ikke millioner av kvinner og jenter sine egne kropper. Deres liv styres av andre, sier dr. Natalia Kanem, administrerende direktør i FNs Befolkningsfond.

Rapporten avdekker ifølge en pressemelding fra FNs Befolkningsfond at nær halvparten av kvinnene i 57 utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika ikke selv har rett til å bestemme om de skal ha samleie med sin partner, bruke prevensjon eller søke helsehjelp.

Bruddene på denne selvbestemmelsesretten har enorme følger utover de store skadene for hver enkelt kvinne og jente: potensielt redusert økonomisk produktivitet, lavere ferdighetsnivå og ekstrakostnader for helse- og rettssystemer. Motsatt er det også en sterk positiv sammenheng mellom høyere kroppslig autonomi og høyere utdannelsesnivå.

Voldtekt av ektefelle

Rapporten avslører også at tyve land eller territorier har lover som sier at en mann kan unngå straffeforfølgelse hvis han gifter seg med kvinnen eller jenta han har voldtatt. Videre har førtitre land ingen lovgivning som sier noe om voldtekt av en ektefelle. Over tretti land begrenser kvinners rett til å bevege seg utenfor hjemme. Jenter og gutter med nedsatt funksjonsevne har tre ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuell vold, der jenter har størst risiko.

– Det faktum at nesten halvparten av kvinnene fremdeles ikke kan ta sine egne beslutninger om hvorvidt de skal ha sex, bruke prevensjon eller oppsøke helsevesenet, må bekymre oss alle, sier administrerende direktør Natalia Kanem i FNs Befolkningsfond. – I prinsippet eier ikke millioner av kvinner og jenter sine egne kropper. Deres liv styres av andre.